Sách mới
Năm tháng qua đi nhưng giờ đây đọc lại, từng bài, từng bài trong cuốn sách vẫn nóng bỏng tâm huyết của Tác giả đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ đất nước; vẫn tường minh trí lực của một trí thức, một người nghiên cứu và giảng dạy có thâm niên trước những vấn đề thời sự của xây dựng, chỉnh đốn và đổi mới Đảng, vẫn tha thiết một thực tâm học và làm theo Bác.
Lật giở từng trang của cuốn sách, theo thời gian, có thể thấy ở nhà nghiên cứu Trần Đình Huỳnh sự trở đi trở lại không mệt mỏi nhiều vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng trước thực tiễn mới.

Nhóm theo vấn đề, có thể thấy PGS. Trần Đình Huỳnh đề cập khá toàn diện và sâu sắc, cả lý luận và thực tiễn, vừa khoa học vừa thời sự về Đảng và công tác xây dựng đảng. Qua cuốn sách, bạn đọc có dịp tiếp cận các vấn đề:

Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam
Khoa học xây dựng đảng
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Nhà nước, tổ chức, bộ máy, nhân sự
Phương thức lãnh đạo, người đứng đầu
Đảng viên, cán bộ và phẩm chất của người đảng viên, cán bộ
Dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trong Đảng
Quan hệ của Đảng với dân, với trí thức và người ngoài Đảng
Những tệ nạn, thói xấu trong Đảng
Văn hóa, trí tuệ, danh nhân; tình bạn, tình đồng chí, tình gia đình
Một số cuộc cách mạng lớn
...
Có thể thấy trong cuốn sách một phương pháp phân tích, lý giải gắn kết rất tự nhiên giữa lý luận và thực tiễn, sự phê phán tỉnh táo luôn song hành với nhiệt tâm xây dựng. Cuốn sách là một tập hợp các bài viết, mỗi bài là một tiểu luận khoa học. Đây chính là cái tạo nên văn phong riêng có trong các bài viết về xây dựng Đảng ở PGS. Trần Đình Huỳnh.

Hy vọng cuốn sách sẽ bổ ích, có sức thu hút riêng với bạn đọc, nhất là với những ai hoạt động trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.                  
                                    

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất