Tổng mục lục Tạp chí Xây dựng Đảng in năm 2012

Tên bài

Tác giả

Số

I. Văn kiện - tư liệu

 

 

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

***

1+2

Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-2-2012 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Bộ Chính trị

3

Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ban Chấp hành

Trung ương

4

Trích Thông báo Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ban Chấp hành

Trung ương

6

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng - mùa xuân

***

1+2

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cán bộ lãnh đạo

***

3

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tự phê bình và phê bình

***

4

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng đội ngũ cán bộ

***

5

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về báo chí

***

6

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về trọng dụng nhân tài

***

7

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về thực hành dân chủ

***

8

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

***

9

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tổ chức

***

10

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đảng viên

***

11

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ

***

12

III. Những vấn đề chung

 

 

Xuân vững bước

 

 

Thư chúc mừng năm mới

Tô Huy Rứa

1+2

Tết đến rồi...!

Chu Hảo

1+2

Chuyện học trên quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Trần Duy Hưng

1+2

Không biết thì không thể yêu

Minh Phong

1+2

Sống là kính Chúa, yêu nước

Lê Ngọc Hoàn

1+2

Xuân mới xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quốc thái dân an, người người hạnh phúc, an lạc

Thích Gia Quang

1+2

Mầm xanh Trường Sa

Như Lê

1+2

Tạo bước chuyển thực sự về xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng

3

Chỉnh đốn Đảng

Bùi Kiến Thành

3

Những chỉ dẫn cho chúng ta hôm nay

Trần Đình Huỳnh

4

3 ví dụ về tự phê bình và phê bình

Ngô Minh Giang

4

Chống đặc quyền, đặc lợi

Lê Bỉnh

4

Lý thuyết “Vòng xoắn im lặng” với cơ chế phản biện của nước ta

Đặng Thị Lệ Thu

4

Tư tưởng của C.Mác và vấn đề của hôm nay

Trần Đình Huỳnh

5

Chống nạn “ấm tử, ấm sinh”

Lê Đồng

5

Vì sao công tác xây dựng đảng hiệu quả thấp?

Bùi Đức Lại

5

Một khâu quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng

Đặng Trọng Khánh

5

Tự chữa trị và điều trị đúng thuốc, đúng liều

Nguyễn Văn Biết

5

Để góp phần tích cực triển khai và cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI

Trần Lưu Hải

6

Một nguyên tắc quan trọng trong xây dựng Đảng

Trần Ái Thanh

6

Thế nào là thoái hoá tư tưởng chính trị?

Bùi Đức Lại

6

Tư tưởng, việc làm của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài

Quang Huy, Tùng Lâm

7

Tinh thần TPB, PB trong “Tự chỉ trích” và giá trị thực tiễn hiện nay 

Nguyễn Sỹ

7

Nhận diện sự suy thoái về đạo đức, lối sống và giải pháp

Nguyễn Minh Tuấn

7

Bài học trường tồn về đại đoàn kết dân tộc

Nguyễn Thị Bích Thu

8

Cách đối với cán bộ của đồng chí Võ Chí Công

Đỗ Thắng - Yến Giang 

8

Tính tất yếu mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng

Dương Trung Ý

8

Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhà nước dân chủ đầu tiên ở Việt Nam

Trần Đình Huỳnh

9

Tầm nhìn văn hoá trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Bích Thu

9

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị ở Học viện Chính trị - chính quốc gia Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hoàng Giáp

9

Văn hoá tổ chức

Trần Đình Huỳnh

10

Nghĩ về ngày truyền thống 14-10 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Bùi Văn Tiếng

10

Hội nghị Trung ương 6, khoá XI: Tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ

Nguyễn Phú Trọng

11

Cách mạng muôn năm!

Trịnh Quang Cảnh

11

Tự do

Trần Ái Lê

11

Trí tuệ, bản lĩnh và kiên quyết

Đoàn Duy Thành

11

IV. Công tác xây dựng Đảng

 

 

1. Tổ chức

 

 

Mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường tại Hà Nội

Nguyễn Ngọc Ánh

10

Kết quả bước đầu thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Phạm Thu Lan

12

2. Cán bộ

 

 

Đầu xuân trao đổi về đánh giá và sử dụng cán bộ

Trần Lưu Hải

1+2

Đào tạo và sử dụng nhân tài trẻ

Đỗ Minh Cương

1+2

Luân chuyển cán bộ thực hiện “4 hoá” ở Điện Biên

Lâm Văn Năm

1+2

Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở Thừa Thiên Huế

Trần Thanh Bình 

1+2

Đổi mới công tác cán bộ ở Quảng Ngãi

Nguyễn Thanh Quang

1+2

Tây Nguyên bền vững

Đức Đạt

1+2

Công tác nhân tài từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lan

1+2

Vai trò người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác cán bộ

Bùi Đức Lại

1+2

Về người đứng đầu

Trần Đình Huỳnh

3

Tác phong dân chủ - sức mạnh của người đứng đầu cấp uỷ

Bùi Văn Tiếng

3

Nâng cao chất lượng bí thư chi bộ

Thuỷ Anh

3

Về nữ trí thức Việt Nam

Hoàng Xuân Sính

3

Tạo nguồn cán bộ trẻ

Đức Anh

3

Sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương trong cơ quan đảng, đoàn thể

Đỗ Phương Đông

3

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Nguyễn Văn Du

3

Vai trò của bí thư cấp uỷ trong công tác cán bộ

Bùi Đức Lại

3

Học viện Hậu cần: Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì

Vũ Văn Đức

4

Bố trí một số chức danh cán bộ không phải người địa phương

Trần Nguyên Hậu

5

Quảng Ninh thí điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ có trình bày đề án công tác

Trần Văn Hậu

5

Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đạt chuẩn

Phúc Sơn

5

Trẻ hoá cán bộ cấp xã tại Nam Định

Trần Duy Hưng

5

“Bốn hoá” ở 3 tỉnh

Nguyễn thuý Hoàn

5

Lâm Đồng bố trí phó bí thư cấp uỷ chuyên trách cơ sở

Nguyễn Hữu Khuyến

5

Đà Nẵng đổi mới quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Bùi Văn Tiếng

5

Nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Cần Thơ

Lê Thanh Hài

5

7 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ ở Tiền Giang

Phạm Dũng

5

Nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy từ thực tiễn Học viện CT-HC khu vực III

Bạch Yến - Lê Bé

5

Mấu chốt của vấn đề chuẩn bị cán bộ cho đổi mới bầu cử

Trần Đình Huỳnh

6

Ninh Bình từng bước đổi mới đánh giá cán bộ

Nguyễn Quốc Toản

6

Để đạt 15% cán bộ nữ và trẻ tuổi

Thu Nga

6

Phá vỡ rào cản cho luân chuyển thành công

Trương Thị Bạch Yến

6

Hãy để dân lựa chọn, giới thiệu

Vũ Ngọc Lân

6

Bình Định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Quốc Tuấn-Anh Dũng 

6

Làm gì để cán bộ cơ sở ở Gia Lâm đạt chuẩn?

Thuỷ Minh

6

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm và bầu cử

Nguyễn Văn Huyên

6

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Phạm Quốc Tuấn

6

Người đứng đầu tự giác, gương mẫu tự phê bình

Đoàn Văn Xê

6

Vấn đề nhân tài của nước ta hiện nay

Tử Nê

7

Để phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài 

Trần Lê Sơn Tra

7

Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài

Ngô Minh Tuấn

7

Thu hút, đào tạo và sử dụng nhân tài ở Đà Nẵng

Nguyễn Phước Phúc 

7

Đồng Nai xây dựng đội ngũ trí thức

Minh Nguyệt

7

Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo

Nguyễn Khánh

7

Luân chuyển cán bộ trong công an nhân dân

Lê Văn Hạnh

8

Quyết tâm đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu

Tô Huy Rứa

9

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự báo chiến lược

Trần Thiết

9

Hà Nội đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Lan Phương

9

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Lai Châu

Nguyễn Hữu Soạn

9

Kinh nghiệm tạo nguồn cán bộ nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng

Bùi Văn Tiếng

9

Đổi mới chính sách cán bộ

Đỗ Phương Đông

9

Nội lực Lý Sơn

Thu Thuỷ

9

Đổi mới đào tạo cán bộ từ thực tiễn Cam Ranh

Trương Thị Bạch Yến

9

Đổi mới công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Tô Huy Rứa

10

Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Trần Lưu Hải

10

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ chức tỉnh, thành uỷ

Hà Thư

10

Xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức ở cơ quan đảng

Phạm Đức Vinh

10

Về đánh giá cán bộ

Nguyễn Hồng Pháp

10

Đổi mới việc lựa chọn cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm

Hồng Chương

10

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí

Nguyễn Huy Ngọc

10

Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vùng Tây Nam bộ

Phan Thị Thuỳ Vân

12

Về đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đặng Đình Lựu

12

Vai trò người đứng đầu tổ chức

Bùi Thị Ngọc Mai

12

3. Đảng viên

 

 

Luật tục dân tộc với rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên ở Tây  Nguyên

Nguyễn Văn Hào

3

Chủ động, sáng tạo trong phát triển đảng viên

Nguyễn Quang Dung

11

Cách phân công nhiệm vụ cho đảng viên

Hồng Phúc

11

Quản lý hồ sơ đảng viên

Trịnh Quang Bắc 

11

Đảng viên phải biết khước từ đặc quyền, đặc lợi

Vũ Ngọc Lân

11

Kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân từ thực tiễn Thái Bình

Hồng Văn

11

Nốt thăng ở Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Lan Phương 

11

Tây Nguyên chăm lo phát triển đảng viên

Thu Huyền 

11

Phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo ở Hậu Giang

Minh Hà 

11

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Tô Nài Não

11

ở nơi có đa số là đảng viên

Trần Thị Quỳnh Loan

11

Đắk Lắk nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Nguyễn Phú Lập

 

Bàn thêm về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Ngô Minh Tuấn

11

4. Cơ sở đảng

 

 

Củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng với Dân

Nguyễn Ngọc Lâm 

1+2

Xứng đáng là “ngôi sao vàng”

Phan Đức Dư

1+2

Học viện Quốc phòng: Giành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm nhờ khâu then chốt

Đỗ Đức Tuệ

1+2

Thành công nhờ năng động, sáng tạo

Minh Tuấn

1+2

Sắc màu mới dưới chân R’Chai

Đặng Tuấn Linh

1+2

Vươn ra biển lớn

Xuân Sơn

3

Nơi hạt cát cũng mang hồn Tổ quốc

Thu Huyền

3

Phú Thọ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Lại Tiến Thịnh

4

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Thái Nguyên: Nhìn từ mặt yếu kém

Minh Hằng

4

Một địa chỉ tin cậy

Lan Phương

7

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Trịnh Dũng

7

Làng Chăm đổi mới

Thu Thuỷ

10

Đảng bộ Công an nhân dân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Lê Văn Hạnh

12

Tổ chức đảng ven biển Khánh Hoà với nhiệm vụ trung tâm, then chốt

Trần Thuỷ

12

“1 phải, 5 giảm” và vai trò của tổ chức đảng ở một xã vùng Chăm

Trương Bạch Yến

12

Sóc Trăng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Kiều Linh

12

5. Phương thức lãnh đạo

 

 

Đảng bộ Biên phòng tỉnh Nghệ An: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Nguyễn Văn Tuý

3

Bình Định tăng cường cán bộ chỉ huy đồn biên phòng tham gia đảng uỷ xã ven biển

Lê Minh Tuấn

3

Kiên Giang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Nguyễn Thanh Sơn

3

Để tự phê bình và phê bình thực sự là vũ khí

Trần Ái Thanh

4

Tự phê bình và phê bình - vũ khí của đảng viên

Trần Thiết

4

Đảng viên tự phê bình trước nhân dân ở Trà Vinh

Nguyễn Văn Hiếu

4

Suy nghĩ xung quanh vụ Tiên Lãng

Bùi Đức Lại

4

Một bước mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng

Đỗ Tuấn Nghĩa

6

Thực hiện TPB, PB trong cán bộ, đảng viên CAND

Trịnh Thị Tân

7

Gia Lai đưa sinh viên về xã

Thu Huyền

7

Động lực cơ bản của quá trình đổi mới

Trần Đình Huỳnh

8

Về phát huy dân chủ trong Đảng

Phạm Đức Vinh

8

Để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Nguyễn Văn Huyên

8

Quyền của đảng viên và vấn đề thực hành dân chủ trong Đảng

Vĩnh Trọng

8

Thực hiện dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ

Nguyễn Hồng Chương

8

Dân chủ trong đánh giá cán bộ ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lan Phương

8

Bí thư cấp uỷ đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Đồng Tháp

Đinh Văn Năm

8

Cách nào lãnh đạo giải phóng mặt bằng hiệu quả?

Trần Quyền 

8

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn ở Tây Nguyên

Thu Huyền

8

Mấy ý kiến về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Bùi Đức Lại

8

Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở Kiên Giang

Nguyễn Hoà Hiệp

9

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới

Phan Hữu Tích

9

Về nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan nhà nước

Bùi Đức Lại

9

Để nâng cao chất lượng công tác của ban tổ chức cấp huyện ở Đồng Tháp

Đinh Văn Năm

10

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Trần Đình Huỳnh

12

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong Quân đội

Nguyễn Hồng Châu

12

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng xây dựng đảng của đội ngũ bí thư chi bộ trong Quân đội

Hoàng Việt Hùng

12

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố ở Hà Nội

Đỗ Ngọc Ninh,

Đinh Ngọc Giang

12

Vì sao chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp?

Hồng Văn

12

Về bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của TCCĐ trong doanh nghiệp tư nhân

Phạm Mạnh Khởi

12

V. Thông tin công tác tổ chức xây dựng đảng

 

 

Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,   Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại Trung Quốc

BTV

3

Hội nghị quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ  Đảng khoá XI

Phạm Giang

3

Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

BTV

4

Đồng chí Lê Văn Lương với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên

Nguyễn Bá Tthắng

4

Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)

Trần Thiết

4

Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)

Lan Phương

4

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu

Hồng Phúc

5

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Hà Thư

5

Thành uỷ Hà Nội: Khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn chuyên ngành tổ chức

Trần Thiết

5

Gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc

BTV

5

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIII: Tiếp tục cải tiến, đổi mới nhiều nội dung quan trọng

Thu Huyền

6

Sơ kết một năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hồng Phúc

6

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương: Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư  chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

BTV

6

Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

BTV

6

Đoàn cán bộ cao cấp BTCTƯ Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Trần Thuỷ

7

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam

BTV

7

Ban Tổ chức Trung ương: Lấy ý kiến về đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Minh Tuấn 

8

Ban Tổ chức Trung ương đưa công chức trẻ đi thực tiễn tại cơ sở

Xuân Thắng

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên Tạp chí Xây dựng Đảng

Thủy Minh

8

 

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

Lê Thuỷ

9

 

Đoàn đại biểu Tạp chí Kosang Phak (Ban Tổ chức Trung ương Đảng  Nhân dân Cách mạng Lào) thăm và làm việc tại Việt Nam

Thu Huyền 

10

 

Kết quả bước đầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở cơ quan trung ương và tỉnh, thành uỷ

Trần Thuỷ 

10

 

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII: Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng

Trần Thuỷ

11

 

Đoàn cán bộ cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Phúc Sơn 

11

 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI 

Hồng Phúc 

11

 

Thắm tình hữu nghị hai Ban Tổ chức Trung ương Việt - Lào

Thuỷ Anh

12

 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Hồng Phúc

12

 

VI. Ý kiến đảng viên

 

 

 

Từ mạch nguồn cuộc sống

Nguyễn Thuý Hoàn

1+2

 

Thấy gì từ Tiên Lãng?

Nguyễn Thuý Hoàn

3

 

Chất vấn trong Đảng

Hà Thư

4

 

Trung thực và trách nhiệm

Minh Hoàng

5

 

Nghề nguy hiểm

Vũ Lê

6

 

Lỗ hổng trách nhiệm

Hồng Phúc

7

 

Nhiều hay ít?

Minh Đức

8

 

Dựa vào dân

Thuỷ Anh

9

 

Lấy phiếu tín nhiệm

Thu Huyền

10

 

Nhận lỗi

Trần Thiết

11

 

Trách nhiệm

Anh Minh

12

 

VII. Sinh hoạt đảng

 

 

 

Vô cảm chính trị 

Bùi Văn Tiếng

1+2

 

Chuyện lạ?

Ngô Minh

3

 

Lòng có trong thì làm theo Bác mới vẹn

Minh Anh

4

 

Hội chứng im lặng

Minh Yến

4

 

Để có quy hoạch thực

Thuỷ Minh

5

 

Làm mới khó

Yến Thanh

6

 

Lại chuyện măng mọc

Phan Anh

7

 

Để góp ý kiến được tốt hơn

Trung Hiếu

8

 

Liệu có an toàn?

Thuỷ Minh

9

 

“Chạy” đánh giá

Lê Thuỷ

10

 

Ở ẩn?

Ngô Minh Giang

11

 

Chi bộ “hưu”

Thủy Minh

12

 

VIII. Dân với Đảng

 

 

 

Lòng dân

Tuấn Linh

6

 

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Cao Hà

10

 

 “Ươm mầm” kết nạp

Minh Hằng

11

 

IX. Đảng viên phấn đấu tốt

 

 

 

Trọn đời với Đảng, với Dân

Nguyễn Văn Trân

1+2

 

Hoa của đất trời

Phương Tuấn Hồng

1+2

 

Thép đã tôi trong lửa...

Minh Hằng

1+2

 

Duyên Trường Sa

Nhị Hà

1+2

 

Hương rừng Cà Mau

Phan Anh

1+2

 

“Chị Sáu” Thanh Thuý

Minh Phương

1+2

 

Trò chuyện ngày xuân cùng triệu phú nông dân

Khánh Phong

1+2

 

Một doanh nhân tâm tài

Minh Hoàng

1+2

 

Trái tim biết sẻ chia

Thuý Hà

1+2

 

Yêu nghề, đa tài

Hằng Nga

3

 

Khi người ta trẻ...

Phan Anh

4

 

Sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy

Phạm Giang

5

 

Đi, yêu và viết

Luyện Ngọc Tuấn  

6

 

Suốt đời viết dưới ánh sáng của lý tưởng cách mạng

Đình Huỳnh-Bích Thu

7

 

Làm giàu song hành với từ thiện

Nguyễn Bá Thắng

7

 

Trưởng thành từ thực tiễn

Tô Nài Não

8

 

Niềm tin ở hoa hồng

Đặng Tuấn Linh

9

 

Tâm huyết với nghề

Thu Hoài

10

 

Bằng cả trái tim

Phương Hồng

11

 

Chuyện về “nhà báo vườn” nơi châu Phù Hoa xưa

Tuấn Ngọc

12

 

X. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

 

 

Theo chân người cán bộ tổ chức Bạc Liêu

Lan Phương

1+2

 

Học Bác để kính Chúa, yêu người, yêu nước hơn

Minh Anh

3

 

Đảng bộ Quân sự Đồng Nai học và làm theo gương Bác

Nguyễn Ngọc Sáng

4

 

Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn: Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, cụ thể

Xuân Sơn

5

 

Chi bộ Báo Thanh Niên tại Hà Nội với “3 có, 3 không”

Nhị Hà

6

 

Hoa thơm dâng Bác

Minh Anh

7

 

May 10 luôn có Bác

Phạm Giang

8

 

Ươm những mầm xanh

Bảo Yến

9

 

Trở thành tập thể xuất sắc từ học và làm theo Bác

Lan Phương

10

 

Bằng những công trình của tuổi trẻ

Phương Anh

11

 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị học và làm theo Bác

Lan Phương

12

 

XI. Suy ngẫm về nghề tổ chức

 

 

 

Suy ngẫm từ công việc tổ chức xây dựng đảng

Bùi Đức Lại

10

 

Ngày ấy, bây giờ...

Nguyễn Chương

11

 

Tổ chức đã phải là một nghề?

Bùi Đức Lại

12

 

XII. Quốc tế

 

 

 

Dĩ bất biến

Nguyễn Hoàng Giang

1+2

 

Nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu cho các cấp uỷ ở Lào

Bun-chăn Xỉ vông phăn

3

 

Xay-nha-bu-ly chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở bản

Văn-xỉ Bualaythong

4

 

Quan hệ Việt Nam - Cu-ba: Tài sản vô giá

Hồng Phúc

5

 

Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Mai Thúc Hiệp

6

 

Không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

Xổm-Phon sychalơn

7

 

“Không có ngày quên được”

U-then Masisonsay

7

 

Vài nét về chế độ công chức Nhật Bản

Minh Hoàng

8

 

Một chặng đường Việt Nam - Lào kề vai sát cánh, hữu nghị, thuỷ chung

Đình Anh

9

 

Đảng Cộng sản Trung Quốc với giữ gìn tính thuần khiết

Đặng Đình Lựu

10

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp giáo dục

Xay-khăm Un-mi-xay

11

 

Quy hoạch cán bộ ở Lào

Viêng-văn Khăm-pha-phăn

12

 

XIII. Các mục khác

 

 

 

1. Câu đối, thơ

Nhiều tác giả

1+2

 

2. Ôn cố tri tân

 

 

 

Những năm Thìn của Bác Hồ 

Trần Đình Huỳnh

1+2

 

Danh nhân Việt Nam tuổi Thìn

Xuân Sơn

1+2

 

Ngày xuân tản mạn về nhân tài

Lê Quang

1+2

 

3. Bạn đọc với Tạp chí - Tạp chí với bạn đọc

 

 

 

Bám sát thực tiễn, tương tác thường xuyên

Trần Thiết

1+2

 

Lắng nghe ý kiến từ bạn đọc

Thủy Anh

8

 

Báo chí tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng

Trần Thị Thu Thủy

8

 

XIV. Trả lời bạn đọc

 

 

 

Các số: 1, 2+3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Xây dựng Đảng

 

 

XV. Hộp thư cộng tác viên

 

 

 

Các số: 1, 2+3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Xây dựng Đảng

 

 


 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất