Xuất bản Sổ tay Xây dựng Đảng 2013

Năm 2013 là năm tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nhằm phục vụ các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ công tác, Tạp chí Xây dựng Đảng xuất bản Sổ tay Xây dựng Đảng 2013. Cuốn sổ chứa đựng nhiều nội dung phục vụ công tác tổ chức xây dựng đảng (Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tự phê bình và phê bình, về dân chủ…; Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; Thủ tục kết nạp đảng viên ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; Quy trình xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; Nhiệm vụ của đảng viên;…) cùng nhiều thông tin tiện ích khác và gần 160 trang giấy trắng để ghi chép.

Sổ dày 200 trang, khổ 14,5 x 20,5cm; bìa giả da, cát-tông các màu xanh rêu, đỏ Boóc-đô... Ngoài tác dụng tra cứu, ghi chép, Sổ tay Xây dựng Đảng 2013 có thể làm quà tặng giàu ý nghĩa.

Bạn đọc có nhu cầu xin liên hệ với Tạp chí Xây dựng Đảng qua số điện thoại: 080.45362, 080.45356, 080.45752; Fax: 080.45518.

Email: xaydungdang@hn.vnn.vn

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cộng tác của các đồng chí.

BAN BIÊN TẬP  

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất