Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2013

Trang 1, Tạp chí trích lời "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đại đoàn kết dân tộc", giúp bạn đọc tiếp cận tư tưởng của Bác về vai trò đặc biệt quan trọng của sự đoàn kết toàn dân tộc và cách xây dựng thành công khối đại đoàn kết.

Chào đón năm mới 2013, trong Xã luận “Vững tin” của Tạp chí Xây dựng Đảng đã khái quát một cách cô đọng, xúc tích về thành tựu đạt được trong năm qua của đất nước ta. Hoà vào dòng chảy chung của dân tộc, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp chủ động tham mưu và hướng dẫn thực hiện hàng loạt công việc lớn… Đây là cơ sở, nền tảng tạo sự vững tin để tiếp bước vào năm 2013.

Với chủ đề trọng tâm năm mới thắng lợi mới và nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Tư cách của đảng chân chính cách mạng” của PGS. Trần Đình Huỳnh đã đặt ra vấn đề và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để giải những câu hỏi lớn: Thế nào là đảng vững? Xây gì? Chống gì? Mối quan hệ giữa xây và chống. Bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị” của GS.TS Nguyễn Văn Huyên đã nêu chức năng, vị trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị; năng lực lãnh đạo của Đảng; giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Bài viết Chống “tự diễn biến, tự chuyển hoá”-  nhiệm vụ trọng tâm trên mặt trận chính trị, tư tưởng” của Vĩnh Trọng đã phân tích sự nguy hại của “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, từ đó nêu vấn đề cấp thiết, cách nhận diện và đấu tranh chống những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Bài viết “Dân chủ trong Đảng nhìn từ hoạt động chất vấn” của Vân Thiêng, Ngọc Năm đã nêu cách làm, những tác động tích cực và chưa tích cực khi thực hiện hình thức phát huy dân chủ trong Đảng này. Bài “Để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình” của Vũ Thế Kỷ, Lê Minh Tuấn đã phản ánh thực tiễn, kinh nghiệm, hiệu quả từ cách làm của Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân. Bài viết “10 năm hướng về cơ sở” của Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh là sự tổng kết, đúc rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh. Bài viết cho thấy hệ thống chính trị ở cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, góp phần phát triển thành phố bền vững. Bài viết “5 năm nhìn lại việc bổ nhiệm cán bộ ở Quảng Trị” của Trần Nhật Quang đã thêm một khẳng định việc bổ nhiệm đúng, trúng cán bộ ở các cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể ở Quảng Trị đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Bài viết “Bố trí cán bộ không phải là người địa phương” của Hà Thư là sự ôn cố tri tân, từ chỗ nêu kinh nghiệm cha ông trong việc bổ nhiệm và cắt cử quan lại để khẳng định sự cần thiết và gợi mở cách làm trong việc thí điểm bố trí cán bộ không phải là người địa phương hiện nay. Bài viết “Vươn ra biển lớn” của Song Thuỷ đã phản ánh chủ trương, cách làm và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để đưa Côn Đảo thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Bài viết "Phát triển đảng viên là người có đạo ở Lâm Đồng" của tác giNguyễn Hữu Khuyến đã phản ánh kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay về công tác này của các cấp ủy tỉnh Lâm Đồng. Bài viết “Hoa giữa biển” của Như Lê là tình cảm chân thành, sự khâm phục đối với các chiến sĩ hải quân trên nhà giàn đang ngày đêm bảo vệ thềm lục địa của Tổ quốc. Bài viết “Những nắm tay thề” của Cao Hà là niềm vui, sự nỗ lực phấn đấu của những đảng viên là kỹ sữ, công nhân để mang đến nguồn điện sáng cho bà con vùng sâu, vùng dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu những cách làm hay, những đơn vị điển hình và sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên là lãnh đạo ở Thái Nguyên trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua bài viết “Vườn hoa thắm sắc” của Minh Hằng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Căn cứ để đánh giá chất lượng tự phê bình và phê bình” của TS. Dương Trung Ý đã đưa ra 5 căn cứ trên cơ sở những nhóm nội dung, tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Bài viết “Củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân” của TS. Đỗ Quang Tuấn là những lời tâm huyết, những trăn trở, suy nghĩ để vun đắp, xây dựng và củng cố mối quan hệ này ngày càng tốt hơn. Bài viết “Vì sao một số cán bộ không vươn lên giữ chức vụ cao hơn?” của Hồng Văn đã phản ánh thực tế, phân tích nguyên nhân và đưa ra lời giải cho vấn đề này.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Lợi ích nhóm” của Lê Quang là sự bày tỏ quan điểm phê phán hiện tượng đang xuất hiện ở nước ta hiện nay - lợi ích nhóm. Từ đó, tác giả đề xuất hướng khắc phục hiện tượng này.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Trách nhiệm vẻ vang” của Nguyễn Đức Nhật - nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định. Đây là lời tâm huyết, những kỷ niệm, trăn trở trong suốt những năm tháng trong nghề. Bài viết như một tâm sự gửi đến bạn đọc, những người làm công tác tổ chức những điều muốn nói.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, tác giả Đức Toản đã thông tin về cuộc làm việc giữa đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về kết quả thực hiện việc đổi mới, kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X).  Tác giả Đức Anh thông tin về Hội thảo góp ý kiến cho Đề án “Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, những nhà khoa học trẻ”. Tác giả Hồng Phúc phản ánh về Hội thảo khoa học về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên ngày nay. Tác giả Thu Thuỷ phản ánh về những kết quả từ việc nghiên cứu đề tài khoa học của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội về tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Như Ý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình giới thiệu chân dung đảng viên, nữ chiến sĩ cảnh sát nhân dân tiêu biểu của Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Chuyên mục Sinh hoạt Đảng, bài viết “Vỏ bọc” của Minh Phương đã phản ánh và phê phán một hiện tượng cơ hội trong cán bộ hiện nay.

Với chuyên mục Quốc tế, bài viết “Sức sống Cu - ba” của Nguyễn Thanh Sơn đã khái quát mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba và những thành quả của nhân dân Cu-ba đạt được trong những năm qua nhân kỷ niệm 54 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Cu-ba (1-1-1959 - 1-1-2013).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về công tác đảng viên, về truy tặng huy hiệu Đảng; nhiệm kỳ của đảng bộ bộ phận; về phụ cấp tính đóng đảng phí...

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1-2013, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất