Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2012

Trang 1, Tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tổ chức, giúp bạn đọc tiếp cận những chỉ dẫn của Người về tầm quan trọng và cách tổ chức xây dựng đảng.

Cuối tháng 8-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ. Tạp chí trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương “Đổi mới công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)”. Bài kết luận đã nêu 4 vấn đề và một số công việc cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới.

Nhân kỷ niệm 82 năm truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng và tập trung vào chủ đề về công tác tổ chức, Tạp chí có nhiều bài viết dưới các góc độ phản ánh về thực trạng tình hình, kết quả, kinh nghiệm và nêu vấn đề, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn. Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài “Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ” của đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Bài viết đã đưa ra 5 nội dung cần thực hiện tốt trong thời gian tới: triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển để đào tạo cán bộ trong thực tiễn; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền… Trong bài "Văn hoá tổ chức”, PGS. Trần Đình Huỳnh đã nêu vấn đề: Văn hoá tổ chức có sức cảm hoá, rèn giũa những cá nhân thành người tốt. Tác giả đã liên hệ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cần gắn với thực thi văn hoá tổ chức. Tác giả Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng có bài viết “Nghĩ về Ngày truyền thống 14-10 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng”. Bài viết đã khái lược sự hình thành và phát triển, đồng thời chỉ ra thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó, tác giả gợi ra một số vấn đề của Ngành cần giải quyết ở thời điểm hiện tại. Tác giả Hà Thư có bài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ chức tỉnh, thành uỷ”. Bài viết đã nêu lên những việc làm được của các ban tổ chức tỉnh, thành uỷ thời gian qua. Từ đó, nêu 6 vần đề mà các ban tổ chức cần thực hiện để nâng cao chất lượng. Bài viết “Để nâng cao chất lượng công tác của ban tổ chức cấp huyện ở Đồng Tháp” của Đinh Văn Năm đã nêu rõ thực trạng, từ đó đề ra 5 giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi phù hợp với đặc thù địa phương. Bài viết “Xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức ở cơ quan đảng” của Phạm Đức Vinh đã chỉ ra những bất hợp lý trong công tác quản lý công chức, biên chế. Từ đó tác giả nhấn mạnh đến việc cần phải xác định chức danh, tiêu chuẩn chức danh khoa học, phù hợp hơn; coi trọng đúng mức trình độ, năng lực chuyên môn; phải lựa chọn định mức biên chế trên cơ sở yêu cầu của nhiệm vụ và cần có quy định của Ban Bí thư về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cán bộ các ban đảng. Bài viết “Làng Chăm đổi mới” của tác giả Thu Thuỷ đã nhấn mạnh đến ba yếu tố quan trọng góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, tươi đẹp của đồng bào Chăm trên mảnh đất Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đó là phát huy truyền thống văn hoá; tập trung cho nhiệm vụ trung tâm (phát triển kinh tế) và coi trọng nhiệm vụ then chốt của then chốt (công tác cán bộ).

Cũng nhân kỷ niệm 82 năm truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng và đúng dịp toàn Đảng đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Tạp chí Xây dựng Đảng mở chuyên mục mới “Suy ngẫm về nghề tổ chức”. Chuyên mục mong chuyển tới bạn đọc những suy ngẫm, trăn trở, trải nghiệm, tâm sự, gợi mở của các thế hệ cán bộ tổ chức các cấp, của tất cả những ai quan tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mở đầu chuyên mục này là bài viết “Suy ngẫm từ công việc tổ chức xây dựng đảng” của đồng chí Bùi Đức Lại, nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tác giả Lan Phương có bài “Trở thành tập thể xuất sắc từ học và làm theo Bác” giới thiệu về Ban Tổ chức Huyện uỷ Kiên Lương - một đơn vị điển hình của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở Kiên Giang nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống của Ngành.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có một số bài nghiên cứu về tổ chức và cán bộ. Bài viết “Về đánh giá cán bộ” của Nguyễn Hồng Pháp đã phân tích mối quan hệ giữa tiêu chuẩn cán bộ với đánh giá cán bộ, từ đó đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ. Bài viết “Đổi mới việc lựa chọn cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm” của Hồng Chương đã nghiên cứu kinh nghiệm của ông cha ta lựa chọn nhân tài, từ đó liên hệ với cách lựa chọn cán bộ để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của Đảng hiện nay. Bài viết “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí” của Nguyễn Huy Ngọc qua nghiên cứu thực trạng chất lượng cán bộ báo chí hiện nay đã đề xuất 5 giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ này. Bài viết “Mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường tại Hà Nội” của Nguyễn Ngọc Ánh phản ánh kết quả bước đầu thực hiện mô hình này và rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn của Hà Nội. Bài viết là một biểu hiện thiết thực kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10).

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Lấy phiếu tín nhiệm” của Thu Huyền đã bày tỏ quan điểm đồng tình với việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Qua đó, tác giả đề xuất thêm việc lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong chuyên mục “Dân với Đảng”, bài viết “Khi ý Đảng hợp lòng dân” của tác giả Cao Hà đã phản ánh những tấm gương đảng viên, quần chúng nhân dân sẵn sàng hiến đất xây dựng đường dân sinh, liên thôn, liên xóm ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Làm được điều đó là nhờ cấp uỷ, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân…

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, tác giả Thu Huyền thông tin về “Đoàn đại biểu Tạp chí Kosang Phak (Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) thăm và làm việc tại Việt Nam” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt - Lào và thực hiện Bản ghi nhớ giữa Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộngsản Việt Nam) và Tạp chí KosangPhak (Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào). Tác giả Trần Thuỷ phản ánh “Kết quả bước đầu tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở cơ quan Trung ương và tỉnh, thành uỷ”.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, trong chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt Thu Hoài giới thiệu chân dung một nữ đảng viên liên tục phấn đấu vươn lên, nỗ lực đóng góp cho công tác tổ chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua bài viết “Tâm huyết với nghề”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Chạy đánh giá” của Lê Thuỷ đã phản ánh, phê phán một thực tế về sự “tranh thủ” để được đánh giá tốt, để được phiếu khi quy hoạch hay bổ nhiệm.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Đặng Đình Lựu có bài viết “Đảng Cộng sản Trung Quốc với giữ gìn tính thuần khiết” nhân kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1-10).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về lập tổ chức đảng, sinh hoạt đảng tạm thời, thôi tham gia cấp uỷ, kết nạp lại đảng viên, thẩm tra lý lịch người vào Đảng, bổ nhiệm cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2012, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về mô hình tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ… dưới góc nhìn chuyên sâu của những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất