Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2012

Trang 1, Tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đảng viên, giúp bạn đọc tiếp cận những chỉ dẫn của Người về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên.

Đầu tháng 10-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) để thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo quan trọng... Tạp chí Xây dựng Đảng đăng 4 nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong bài “Hội nghị Trung ương 6, khoá XI: Tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ”.

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII khai mạc ngày 22-10. Tạp chí Xây dựng Đảng thông tin đến bạn đọc những nội dung quan trọng mà Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp này qua bài “họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII: Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng”.

Nhân kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2012), trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Cách mạng muôn năm!” của tác giả Trịnh Quang Cảnh. Bài viết phân tích, đánh giá những giá trị to lớn mà Cách mạng Tháng Mười đã mang lại cho nhân dân Việt Nam. Đồng thời, nghiêm túc nhiên cứu những chỉ dẫn của V.I.Lê-nin về sự lãnh đạo của Đảng và rút ra bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Liên Xô cho cách mạng Việt Nam hôm nay.

Kỷ niệm 192 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-10-1820 - 28-10-2012) bài viết “Tự do” của Trần Ái Lê đã khẳng định sự đóng góp của các vĩ nhân vào dòng chảy văn hoá chung, trong đó có Ph.Ăng-ghen. Từ đó, tác giả phân tích những luận điểm của Ph.Ăng-ghen về giá trị của tự do và con đường các dân tộc đi đến tự do; gắn kết với trách nhiệm của Đảng, của mỗi người cộng sản Việt Nam.

Với trọng tâm về công tác đảng viên số Tạp chí tháng 11đăng nhiều bài viết phản ánh sinh động, đi sâu phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau về vấn đề này. Bài viết  "Chủ động, sáng tạo trong phát triển đảng viên” của Nguyễn Quang Dung đã tổng hợp những kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương trên toàn quốc trong lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng sáng tạo những biện pháp để kết nạp đảng viên tăng về số lượng, nâng cao chất lượng. Bài viết “Cách phân công nhiệm vụ cho đảng viên” của tác giả Hồng Phúc đã phản ánh cách làm, bài học kinh nghiệm mang lại kết quả tốt trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Bài “Quản lý hồ sơ đảng viên” của Trịnh Quang Bắc từ phân tích tình hình quản lý hồ sơ đảng viên hiện nay đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quan trọng này. Bài “Đảng viên phải biết khước từ đặc quyền, đặc lợi” của Vũ Ngọc Lân từ phân tích thực tế đảng viên giải quyết quan hệ giữa cái chung và cái riêng, vấn đề lợi ích riêng của mình và lợi ích chung của Đảng, của đất nước, tác giả đã đề xuất giải pháp về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật, quyền lực được kiểm tra, giám sát để giảm bớt, loại bỏ dần những đặc quyền, đặc lợi… Bài “Kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân từ thực tiễn Thái Bình” của Hồng Văn đã phản ánh cách làm hiệu quả của một số doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình và rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Bài viết “Nốt thăng ở Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương” của Lan Phương và bài viết “Ở nơi có đa số là đảng viên” của Trần Thị Quỳnh Loan đã phản ánh sự chỉ đạo sâu sát, cách làm cụ thể của cấp uỷ đảng, ban giám hiệu, giám đốc ở môi trường sư phạm mang lại kết quả tốt trong kết nạp đảng viên và phát huy vai trò đảng viên là giáo viên. Đây là những bài viết thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Cũng với chủ đề trọng tâm của số 11, bài viết “Tây Nguyên chăm lo phát triển đảng viên” của Thu Huyền đã tổng hợp kinh nghiệm, kết quả, cách làm linh hoạt của các tỉnh Tây Nguyên trong 4 năm qua xây dựng được đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh. Đến với đồng bằng sông Cửu Long, tác giả Minh Hà có bài viết “Phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo ở Hậu Giang”. Bài viết phản ánh khó khăn, phân tích nguyên nhân và đi tìm lời giải từ thực tiễn tỉnh Hậu Giang để tạo nguồn, kết nạp đảng viên là người có đạo. Bài viết “Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” của Tô Nài Não là kinh nghiệm cụ thể của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng trong chỉ đạo tạo nguồn phát triển đảng viên là các học sinh, sinh viên.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tác giả Phương Anh có bài “Bằng những công trình của tuổi trẻ” giới thiệu về Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặt hái được nhiều thành công trong học và làm theo Bác.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có một số bài nghiên cứu về tổ chức, cán bộ, đảng viên. Bài viết “Trí tuệ, bản lĩnh và kiên quyết” của nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành là những dòng tâm huyết, trí tuệ đóng góp cho Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tác giả đã nêu một số vấn đề đang đặt ra cho Đảng ta trong thực hiện vai trò đảng cầm quyền, lãnh đạo thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và một số vấn đề quan trọng khác. Bài viết “Bàn thêm về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng” của Ngô Minh Tuấn đã góp thêm tiếng nói vào một vấn đề đang được nhiều người quan tâm.

Chuyên mục bắt đầu từ tháng 10-2012 Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Ngày ấy, bây giờ…” của Nguyễn Chương đã từ kỷ niệm sâu sắc của một thời làm công tác tổ chức mà suy ngẫm về cách thức, về vai trò của người làm tổ chức trong xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ - một vấn thuộc hàng cấp bách được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 hôm nay…

Chuyên mục Ý kiến đảng viên, tác giả Trần Thiết bày tỏ quan điểm của mình qua những vấn đề mà Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) đã bàn thảo. Đó là Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…, trong đó Tổng Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém trong công tác xây dựng đảng và lời nhận lỗi của Thủ tướng trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII… qua bài viết “Nhận lỗi”.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, tác giả Phúc Sơn thông tin về “Đoàn cán bộ cao cấp Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam”. Tác giả Hồng Phúc thông tin về “Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI”.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, tác giả Phương Hồng giới thiệu chân dung một nữ đảng viên liên tục phấn đấu vươn lên, nỗ lực đóng góp, đào tạo thế hệ tương lai qua bài viết “Bằng cả trái tim”.

Trong chuyên mục Dân với Đảng, bài viết “Ươm mầm đảng viên” của tác giả Minh Hằng đã phản ánh cách làm sáng tạo, linh hoạt, bài bản của Đảng uỷ Mỏ sắt Trại Cau tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài viết “Ở ẩn?” của Ngô Minh Giang đã phản ánh, phê phán một thực tế về sự im lặng của một số cán bộ trước vấn đề nóng bỏng của Đảng, đất nước hiện nay bằng hình thức né tránh - “ở ẩn”, muốn thoát ly hiện tại.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Xay-khăm Un-mi-xay có bài viết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp giáo dục” phản ánh kinh nghiệm của nước bạn Lào về phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực giáo dục.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về thể thức văn bản của Đảng, kết nạp đảng viên, về lịch sử chính trị…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2012, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về công tác đảng viên… dưới góc nhìn chuyên sâu của những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất