Điện mừng Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào
Kính gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Đại hội, đến toàn thể đảng viên và nhân dân Lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi hết sức vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào sau 40 năm thành lập, nhất là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VII, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử làm cho thế và lực của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Những thắng lợi đó khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, một đảng cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc đề ra đường lối nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em, Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do các vị lãnh đạo tiền bối của hai nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hẳn và Chủ tịch Xu va nu vông kính yêu xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng nhau dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, là quan hệ có tính sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất