Tầm nhìn chiến lược
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma.
Ngày 11 tháng 7 năm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm tròn 20 năm quan hệ ngoại giao. Hai mươi năm ấy là tích tắc đối với lịch sử hai nước nhưng là ước muốn của hai quốc gia đã từ rất nhiều năm trước đây. Từ năm 1945, với tầm nhìn xa, trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã muốn mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ nhằm sánh vai với các cường quốc bằng nỗ lực nội sinh kết hợp với sức mạnh thời đại. Nhưng vì nhiều lý do, với những bước đi dích dắc của lịch sử, quan hệ hai nước đã có những trang buồn. Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước, không chống lại đất nước và nhân dân Hoa Kỳ.
     
Lịch sử đã sang trang. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam và tình hình thế giới, đặc biệt trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Biển Đông thay đổi nhanh chóng đã khiến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiến những bước dài thực chất chỉ trong thời gian ngắn. Năm 2000, Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết Hiệp định Thương mại song phương. Năm 2008, Hoa Kỳ mời Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Tháng 7-2013, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống B.Ô-ba-ma thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tháng 9-2014, Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Đặc biệt, từ ngày 6 đến ngày 10-7-2015, theo lời mời của Chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ và hai bên đã thông qua Tuyên bố chung Tầm nhìn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
     
Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm lịch sử thể hiện tầm nhìn chiến lược vì lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc. Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ là một cường quốc hàng đầu thế giới, đóng vai trò rất quan trọng trong các công việc thế giới, tại các tổ chức quốc tế và ngay ở châu Á - Thái Bình Dương. Đứng đầu thế giới về trình độ phát triển khoa học - công nghệ và hệ thống giáo dục, một nền kinh tế và một thị trường lớn nhất hoàn cầu. Mục tiêu của Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế năng động, bền vững. Do vậy, hợp tác với Hoa Kỳ có lợi đối với sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển của nước ta. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một quốc gia phát triển năng động, có vị trí, vai trò quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, là một thị trường nhiều nước đang nhằm vào. Trong thế giới ngày nay, tình hình bất an bất kỳ ở đâu đều ít nhiều tác động tới cả thế giới. Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và biển Đông nói riêng là khu vực trọng yếu của thế giới, riêng đường vận tải biển và hàng không đi qua khu vực này đã đóng vai trò hàng đầu. Vì thế, những diễn biến ở đây liên quan rất nhiều tới hòa bình, ổn định không chỉ của các nước trong khu vực, mà liên quan đến nhiều nước khác trong đó có Hoa Kỳ. Sự hợp tác với Việt Nam đem lại nhiều lợi ích kinh tế và chính trị đối với Hoa Kỳ.  
 
Đương nhiên, Việt Nam và Hoa Kỳ có không ít sự khác biệt, trong đó khác biệt nhất là chế độ chính trị và khái niệm giá trị. Tuy nhiên, chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ và các chuyến thăm trước đây của các Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam thể hiện tôn trọng sự khác biệt vì lợi ích dân tộc của mỗi quốc gia theo tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi. Thông qua đối thoại để hiểu biết lẫn nhau, mở rộng tương đồng, thu hẹp khác biệt trong các khái niệm giá trị.
 
Với tầm nhìn chiến lược, trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng tin giữa Việt Nam - Hoa Kỳ được củng cố mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển tạo đà đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích của hai dân tộc và góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Phản hồi (2)

Lê Đăng Minh 11/07/2015

Không ai nghĩ có lúc Tổng thống Mỹ lại tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Đúng là lịch sử đã sang trang. Chuyến đi rất đúng lúc, kịp thời và đạt kết quả tốt góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phát triển bền vững của Việt Nam. Vậy là thêm một nguyện ước của Bác Hồ đã thành hiện thực. Bài viết hay.

Trần Bính Quân 11/07/2015

Đúng là lịch sử đã sang trang. Tôi tin tưởng và mong ước rằng quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ ngày càng phát triển để đất nước ta vươn lên. Tôi cũng đồng ý với bài viết: Hoa Kỳ là một cường quốc hàng đầu thế giới, đóng vai trò rất quan trọng trong các công việc thế giới, tại các tổ chức quốc tế và ngay ở châu Á - Thái Bình Dương. Đứng đầu thế giới về trình độ phát triển khoa học - công nghệ và hệ thống giáo dục, một nền kinh tế và một thị trường lớn nhất hoàn cầu... Đó là những đặc điểm có thể tin được trong mối quan hệ bang giao. Bác Hồ đã mong ước có được mối quan hệ với Hoa Kỳ như ngày nay từ rất lâu. Bác đúng là một vỹ nhân, có tầm nhìn xa hàng thế kỷ. Bài viết rất hay.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất