Niềm tin

Năm tháng trôi qua để hôm nay, 30-4, Đất nước kỷ niệm 38 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng bào Nam Bắc về chung một nhà, để những con tàu ra Bắc vào Nam không còn bị vĩ tuyến 17 ngày đêm chia cắt.

Chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam là chiến thắng của một dân tộc nhỏ bé biết đoàn kết chặt chẽ xung quanh Đảng, không tiếc máu xương, của cải để giành và giữ hoà bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Đó là chiến thắng nối tiếp những chiến thắng vang dội của cha ông ta trong suốt chiều dài lịch sử hằng ngàn năm dựng nước và giữ nước luôn ở thế lấy ít địch nhiều, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.

Đó là truyền thống yêu nước, thương nòi, ý chí bất khuất đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Dù hy sinh tất cả nhưng nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Và, miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Đó là chiến thắng của nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Sau 38 năm núi sông liền một dải, nhân dân ta đạt nhiều thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng đất nước ta “đàng hoàng, to đẹp hơn” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, suốt 38 năm ấy, thế giới chưa một ngày bình yên. Đất nước ta ngày nay đang đứng trước nhiều thử thách gay gắt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong trận chiến mới này, chiến thắng 30-4 cho ta thấy rõ hơn giá trị của hoà bình, cho ta bài học mềm dẻo đấu tranh giành, giữ hoà bình nhưng kiên quyết, không mềm yếu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Hiếm có dân tộc nào phải gánh chịu nhiều hy sinh để giữ vững chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ như dân tộc ta. Hiếm có nước nào tranh thủ được cảm tình sâu sắc, sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế  như nước ta. Đó là do cuộc đấu tranh của nhân dân ta luôn là cuộc đấu trang chính nghĩa, không chỉ cho mình mà cho cả những giá trị vĩnh hằng của nhân loại: Hoà bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Chiến thắng 30-4 cho ta thêm niềm tin vào sức mạnh toàn dân đoàn kết có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng vì nhân dân phục vụ. Bởi như Bác khẳng định chỉ có thể “xây lầu thắng  lợi trên nền nhân dân” và do đó, như cha ông ta truyền dạy: Khoan thư sức dân là kế sâu rễ, bền gốc. Đó là kế thượng sách giữ nước. Đây luôn là bài học sâu sắc không chỉ cho hôm nay mà cho muôn đời mai sau, để non sông luôn là một dải thống nhất không gì có thể chia cắt, giữ vững hoà bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất