Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc.

Năm 2023, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm đúng chủ trương, định hướng; tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. 

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế; tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nổi bật là: (1) Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tại cơ quan Đảng ủy Khối; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, tiến độ. (2) Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. (3) Tổ chức thành công hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; các hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương; hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến của Đảng ủy Khối kết nối đến các đảng ủy trực thuộc; tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối; giao ban, tập huấn theo kế hoạch bảo đảm mục đích, yêu cầu. (4) Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. (5) Hoàn thành các đề án do Ban Bí thư giao năm 2023; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ. (6) Triển khai và hoàn thành các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và một số nhiệm vụ Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương giao bảo đảm mục đích, yêu cầu. (7) Công tác dân vận được tập trung chỉ đạo; quan tâm công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy chế công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. (8) Đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối và các cấp bộ đoàn theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và hướng dẫn của Trung ương Đoàn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo và điều hành, bám sát quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể; phân công nhiệm vụ, giải quyết công việc theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm cá nhân; tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở; chú trọng việc trao đổi, làm việc trực tiếp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. 

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận bổ sung và thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối, Dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể ghi nhận những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong năm 2023. Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, lập nhiều thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2024.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất