Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đ/c Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đ/c Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 521 điểm cầu với sự tham dự của 28.458 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Khối. Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, đội ngũ báo cáo viên, thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1-2-2013 - 1-2-2023), Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.
Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.
Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.
Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Hình ảnh từ điểm cầu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Hình ảnh từ điểm cầu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Cuốn sách đã hệ thống và tổng kết lại thành quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách cũng nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng “không ngừng, không nghỉ” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua Cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm” - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go. Sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất