Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 6 tháng cuối năm 2023
Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, hướng về cơ sở. 

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối và UBKT các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. 

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 27 tổ chức đảng trực thuộc (tăng 20 tổ chức đảng so cùng kỳ); các cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 3560 tổ chức đảng (tăng 1.506 tổ chức đảng) và 13.690 đảng viên (tăng 9.008 đảng viên). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng  và 2 đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực thuộc  vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Các đảng ủy trực thuộc kiểm tra 525 tổ chức đảng cấp dưới và 2.826 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 17 tổ chức đảng và 3 đảng viên…

Điểm mới là Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 15 về  tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương; đồng thời xác định năm 2023 là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Theo đó, UBKT Đảng ủy Khối đã tăng cường kiểm tra, giám sát theo chương trình và làm việc, nắm bắt, giám sát thường xuyên đối với cơ sở; yêu cầu một số đảng ủy trực thuộc tự kiểm tra để mở rộng đối tượng kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ của UBKT theo quy định, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng với tổ chức đảng và đảng viên. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy trong Khối cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Cấp ủy, UBKT tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng ủy trực thuộc. 

Chỉ đạo UBKT các đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy thực hiện và thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn, thư khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất