Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài - Thực trạng và giải pháp”
Toàn cảnh Hội thảo khoa học.

Bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Những năm qua, với chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, công tác ở nước ngoài đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện và đạt được một số kết quả quan trọng nhưng trong thực tế, công tác này vẫn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế.

Với mục tiêu tập trung nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc tham mưu, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Hội thảo là cơ hội để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm mới học hỏi lẫn nhau, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đã có 11 tham luận phát biểu tại Hội thảo. Đây đều là những ý kiến quý báu, có giá trị hay cả về mặt lý luận và thực tiễn được đúc rút từ quá trình nghiên cứu, công tác nhiều năm của các đại biểu. Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học sẽ nghiêm túc tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện Đề tài, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương để có những đề xuất, hiệu quả, khả thi trong công tác này.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất