Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân


Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Tạp chí Công an nhân dân 60 năm ngày truyền thống.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1964 - 2024), với nhiều tên gọi khác nhau, khởi đầu là Nội san Công an nhân dân (30-6-1964), Tạp chí Công an nhân dân (năm 1967), Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công an (năm 1975), Tạp chí Khoa học Công an (năm 1981) và tên gọi Tạp chí Công an nhân dân (từ năm 1989 đến nay); dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Công an nhân dân luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Tạp chí Công an nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong giai đoạn đổi mới, Tạp chí đã có bước chuyển mình nhanh chóng trong cải tiến nội dung và hình thức, đa dạng hóa ấn phẩm, đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thông qua hoạt động của mình, Tạp chí đã góp phần làm rõ hơn nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - là hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động qua lại; làm rõ nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về sức mạnh và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự.

Hiện nay, Tạp chí Công an nhân dân xuất bản Tạp chí in 3 kỳ/tháng, Chuyên đề Thế giới toàn cảnh 1 kỳ/tháng, Chuyên đề Nghiên cứu lịch sử Công an 1 kỳ/3 tháng. Trước sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngày 20-6-2023, Bộ Công an đã khai trương Tạp chí Công an nhân dân điện tử với tên miền: tapchicand.gov.vn.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Công an nhân dân luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổng kết lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Nội dung bài viết trên các ấn phẩm của Tạp chí đã kịp thời cung cấp các thông tin chính thống có giá trị định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức, tạo điều kiện cho lãnh đạo công an các cấp cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, nắm vững, vận dụng đúng đắn vào tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tạp chí Công an nhân dân thực sự trở thành diễn đàn uy tín để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn trao đổi, nghiên cứu, hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, giải pháp, biện pháp, đối sách, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tạp chí Công an nhân dân xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Với những đóng góp và thành tích trên, Tạp chí Công an nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Hai, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Hai. Đặc biệt, Tạp chí Công an nhân dân đã hai lần được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi thư khen, động viên nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân (30-6-2064 - 30-6-2014) và 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân (30-6-2064 - 30-6-2024).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất