Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Đ/c Trương Thị Mai định hướng thảo luận tại Phiên họp.

Đ/c Trương Thị Mai định hướng thảo luận tại Phiên họp.

Phát biểu ý kiến khai mạc tại Phiên họp, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được thành lập theo Quyết định số 128-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16-10-2023. Tiểu ban gồm 35 đồng chí, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trong đó có 8 đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Tiểu ban Điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 128-QĐ/TW, gồm xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021-2025; xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Nhất trí với Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng đóng góp thêm một số ý kiến về tiến độ xây dựng đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021-2025, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban và Tổ giúp việc của Tiểu ban; hướng dẫn cơ sở triển khai tổng kết…

Phát biểu ý kiến kết luận tại Phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương giao trong Quyết định số 128-QĐ/TW có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong điều kiện bối cảnh mới với những yêu cầu mới, nhiệm vụ đặt ra cho Tiểu ban không chỉ tổng kết mà còn phát hiện những vấn đề mới để đóng góp cho Đảng. Việc xây dựng các đề cương báo cáo cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trên tinh thần đó bổ sung các quan điểm, nguyên tắc để tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Tổ giúp việc của Tiểu ban tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Tiểu ban, rà soát lại tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Tiểu ban, tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban, bảo đảm hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất