Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư, cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18-3-2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương”, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối đã đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Khối. Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế, trong đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát còn ít, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ còn yếu… Trước thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là trong Khối Các cơ quan Trung ương.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, các tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, theo chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đ/c Đỗ Việt Hà quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK.

Đ/c Đỗ Việt Hà hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK.

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nêu rõ quan điểm, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Theo kế hoạch, năm 2023, Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng, yêu cầu 4 tổ chức đảng tự kiểm tra theo nội dung Đảng ủy Khối chỉ đạo; làm việc với 25 đảng ủy trực thuộc thực hiện việc giám sát thường xuyên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc; phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 50% số tổ chức đảng trực thuộc; chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Các chi bộ trực thuộc phấn đấu kiểm tra, giám sát 50% số đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất