Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Triển khai thực hiện Nghị quyết 56/2017/QH14, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ. Đến nay cơ cấu tổ chức của Bộ đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm nhiều tầng nấc trung gian. Công tác chỉ đạo điều hành, phương thức làm việc có nhiều đổi mới. Đặc biệt công tác cải cách hành chính (CCHC) và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có bước chuyển biến tích cực, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 144-QĐ/TW, ngày 8-8-2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

100% xã, thị trấn ở Con Cuông (Nghệ An) thực hiện mô hình “Một văn phòng cấp xã“

Mô hình "Một văn phòng cấp xã" được vận hành ở các địa phương, trong đó có huyện Con Cuông (Nghệ An), là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nhằm đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thuận Thành: Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND

Huyện ủy Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện. Tham dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Lào Cai công bố thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh

Sáng 23-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lâm Đồng sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xác định tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một vấn đề khó nhưng có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) và nhiều công việc khác. “Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, theo tính toán, giai đoạn 2015 - 2021, tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị phải bảo đảm đúng yêu cầu mỗi năm giảm hơn 1,67% và đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015”.

Quận uỷ Hồng Bàng (Hải Phòng) - Điểm sáng phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ quận Hồng Bàng có 3 tổ chức cơ sở đảng thuộc doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập mới theo Nghị quyết 28-NQ/QU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, đạt 75% chỉ tiêu được giao. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Đảng bộ quận có thêm 2 chi bộ thuộc DN tư nhân được thành lập, vượt 25% chỉ tiêu được giao. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, quận Hồng Bàng vượt 25% chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng ở DN tư nhân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất