Quảng Ninh: Hợp nhất ban tổ chức với phòng nội vụ; ủy ban kiểm tra và thanh tra huyện

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, chiều 20-3, Huyện ủy Ba Chẽ, Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.

Theo Quyết định số 916-QĐ/TU ngày 28-02-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ, cơ quan hợp nhất sẽ có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ.

Cơ quan có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ban Tổ chức cấp ủy và Phòng Nội vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ sẽ gồm 1 thủ trưởng và các Phó thủ trưởng.

Thủ trưởng của cơ quan này là đồng chí Bùi Văn Lưu, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Biên chế của cơ quan trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng quy định cụ thể về chế độ, chính sách, trụ sở, kinh phí hoạt động của cơ quan và việc tổ chức thực hiện của cơ quan này.

* Cùng ngày (20-3), Huyện ủy Tiên Yên, Quảng Ninh cũng đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

Cơ quan hợp nhất giữa Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên, có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ban Tổ chức cấp ủy và Phòng Nội vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Cơ quan hợp nhất giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Tiên Yên, có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Về biên chế, trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có.

Các cơ quan sau hợp nhất, trong quá trình triển khai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất