Chuyển giao tổ chức đảng về Đảng bộ VietinBank

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM; đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Tô Duy Lâm, Bí thư Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM; đồng chí Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VietinBank cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy TP. HCM, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM; các đồng chí bí thư, phó bí thư của 24 tổ chức cơ sở đảng VietinBank trên địa bàn TP. HCM...

Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank đã và đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức theo chiều dọc từ Trụ sở chính đến các chi nhánh nhằm chuyên môn hóa sâu, nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Việc Đảng ủy VietinBank tổ chức tiếp nhận 24 tổ chức cơ sở đảng và hơn 630 đảng viên về thuộc Đảng bộ VietinBank không nằm ngoài mục tiêu hướng đến sự lãnh đạo xuyên suốt toàn hệ thống của Đảng ủy VietinBank, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Thông qua đẩy mạnh việc kiện toàn mô hình tổ chức đảng toàn hệ thống sẽ gắn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý hoạt động chuyên môn, đảm bảo phù hợp với điều kiện, quy mô, định hướng xây dựng VietinBank trong xu thế hội nhập và phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và các địa phương nói riêng.  

Đồng chí Trịnh Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức cơ sở Đảng VietinBank tại TP. HCM trong các hoạt động chung của Đảng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao suốt thời gian qua.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ cho biết: Đảng ủy VietinBank cam kết luôn giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền Thành phố, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM; tham gia tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nghị quyết lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. HCM, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Đức Thọ yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tại các đơn vị, chi nhánh VietinBank trên địa bàn TP. HCM sau khi chuyển về trực thuộc Đảng ủy VietinBank, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; thường xuyên liên hệ, phối hợp công tác, xin ý kiến chỉ đạo, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Bảo Nguyên

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất