Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Sao Mai

Công ty Cổ phần Sao Mai được thành lập từ ngày 18-8-2009, địa chỉ đóng tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Công ty có 235 cán bộ, nhân viên và người lao động, ngành nghề chủ yếu sản xuất bao bì xi măng, bao nông sản, bao phân bón, túi siêu thị phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; hiện nay, công ty đang cung cấp vỏ bao xi măng cho các công ty xi măng Nghi sơn, Vissai, Sông Gianh, Long Sơn, Thành Thắng,… ngoài ra còn xuất khẩu sang các nước Thái Lan, Lào, Mỹ; trung bình mỗi năm công ty sản xuất và tiêu thụ 54 triệu bao, bì các loại. Doanh thu năm 2015 đạt 151,5 tỷ đồng, năm 2016 đạt 182 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 104 tỷ đồng; nộp ngân sách năm 2015 đạt 2,4 tỷ đồng, năm 2016 đạt 2,5 tỷ đồng; lợi nhuận năm 2015 đạt 5,8 tỷ đồng, năm 2016 đạt 7,4 tỷ đồng; thu nhập của người lao động ổn định, bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế và các chính sách cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Được sự đồng ý của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty Sao Mai gồm 10 đảng viên, chỉ định Ban Chấp hành chi bộ 03 đồng chí, đồng chí Vũ Việt Hùng - Giám đốc Công ty giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty khẳng định việc thành lập Chi bộ đảng đánh dấu bước phát triển mới đối với Công ty Cổ phần Sao Mai, là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ sẽ thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động; tích cực bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và quan tâm viêc kết nạp Đảng để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh; tập trung chỉ đạo thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong công ty, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chúc mừng Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Sao Mai, đồng thời thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Sau khi thành lập đề nghị chi bộ đoàn kết, tạo sự thống nhất hành động, sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp. Kịp thời xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xây dựng quy chế phối với chuyên môn, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, làm tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, sớm tăng số lượng đảng viên trong chi bộ để tăng thêm sức mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chăm lo cho đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới… Xây dựng Chi bộ và tập thể Công ty trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoạt động đúng định hướng, đáp ứng với cơ chế kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cũng trong dịp này Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Hà Tĩnh với 5 đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất