TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy”
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định phân công đồng chí Nguyễn Hồ Hải giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Triển khai thực hiện Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã phổ biến trong toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư, quán triệt về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của Ban để thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ cơ quan và mỗi cán bộ, công chức, nhân viên của Ban.

Căn cứ phương án được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành xây dựng “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy” gắn với việc triển khai thực hiện vị trí việc làm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Đề án chú trọng đến việc giảm số lượng phòng từ 7 xuống còn 5; bố trí, sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức của cơ quan theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức đủ điều kiện tự nguyện đăng ký nghỉ hưu trước tuổi; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, trong đó có Ban Tổ chức Thành ủy; tổ chức lấy ý kiến góp ý của từng cá nhân trong nội bộ cơ quan vừa là hình thức phổ biến, tuyên truyền, vận động, đồng thời, nâng cao tính tự giác và phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Đề án được thực hiện từ tháng 4-2019.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất