Yên Bái lập văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủyĐồng chí Nông Việt Yên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các đồng chí trưởng, phó phòng Hành chính - Lưu trữ 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã công bố quyết định tiếp nhận 10 nhân viên lái xe, 3 nhân viên phục vụ và 3 cán bộ kế toán của các ban xây dựng đảng trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy… về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 1-1-2019 để thực hiện chức năng giúp việc chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Hội nghị đã công bố các quyết định hợp nhất Phòng Hành chính - Tiếp dân với Phòng Lưu trữ thành Phòng Hành chính - Lưu trữ trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; quyết định về việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đối với các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.  

Theo Đề án số 13 và Đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy” và "Sắp xếp lại tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện chức năng phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy”. 

Sau khi sắp xếp, Văn phòng và các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy sẽ giảm 10 đầu mối cấp phòng và tương đương, giảm 38 chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng, giảm 6 biên chế và điều chuyển 16 cán bộ, nhân viên phục vụ văn phòng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất