Đồng Tháp: Sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao quyết định cho đồng chí Phan Hữu Phước, Phó Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng và ban hành Đề án số 05-ĐA/TU sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.   Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Quyết định chỉ định bổ sung 6 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Sau sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã giảm 1 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, 9 uỷ viên ban thường vụ, 25 cấp uỷ viên cấp huyện và 16 biên chế.       

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh nhanh chóng sắp xếp tổ chức bộ máy và các tổ chức đảng; điều động, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, người lao động của Đảng bộ Khối phù hợp, bảo đảm chế độ, chính sách; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, chuyển giao tổ chức đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho các mặt công tác xây dựng đảng và phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đảng uỷ Khối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất