Đảng Cộng sản Argentina tổ chức hội thảo về Bác Hồ

Ngày 2-10, Đảng Cộng sản Argentina đã tổ chức hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đánh giá những đóng góp của Bác vào phong trào cách mạng thế giới cũng như tổng kết một số bài học về tư tưởng của Người.

Tổng Bí thư Đảng Patricio Echegaray điểm lại một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cách mạng quốc tế trên con đường giải phóng dân tộc Việt Nam và khẳng định Bác là một trong những lãnh tụ cách mạng có ảnh hưởng to lớn nhất trên thế giới trong thế kỷ XX.

Ông Echegaray nhấn mạnh Bác là nhà lý luận và thực tiễn đầu tiên của luận điểm một cuộc đấu tranh chống thực dân có thể trở thành cuộc đấu tranh xã hội chủ nghĩa - quan điểm sau đó được nhiều nhà cách mạng khác trên thế giới áp dụng, đồng thời là người phát triển vai trò của quần chúng trong Chủ nghĩa Mác khi coi đây là chủ thể xã hội của cuộc cách mạng hiện đại.

Nhà lãnh đạo cao nhất của chính đảng Cộng sản Argentina cũng ca ngợi sự nhạy cảm và khả năng nắm bắt nhanh nhu cầu của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt đề cao khả năng tạo dựng sự đoàn kết giữa các lực lượng, tầng lớp xã hội để đấu tranh chống lại kẻ thù chính, coi đây là nhân tố then chốt dẫn tới thành công của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu về Việt Nam Rogelio Roldán nhận định Bác Hồ là bậc thầy trong trận chiến văn hóa và bảo vệ truyền thống dân tộc và khẳng định từ yếu tố này, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập trong suy nghĩ và trong hành động để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào đã cảm ơn sự ủng hộ của Đảng Cộng sản và nhân dân Argentina trong những thời điểm gian khó nhất trên hành trình giành độc lập của dân tộc Việt Nam cũng như trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời nêu cao ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh với những thành tựu to lớn về kinh tế trong hai thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đã và đang thực hện Di chúc của Người, đồng thời nhấn mạnh sự tôn vinh lớn nhất mà nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ kính yêu của mình chính là xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.”

Trong buổi gặp mặt này, đông đảo đảng viên Cộng sản Argentina đã được xem bộ phim tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Bác.

Đại sứ quán Việt Nam đã trao tặng Đảng Cộng sản Argentina ấn phẩm Tuyển tập Hồ Chí Minh bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất