Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên
Sinh thời, Bác Hồ luôn luôn dành cho thanh niên tình thương yêu đặc biệt. Bác từng nói: Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có 8 cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mơn mởn như hoa nở mùa xuân... Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ sự quan tâm đặc biệt. Sau khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn, bức thư đầu tiên mà Bác gửi về nước là bức thư gửi cho thanh niên Việt Nam vào năm 1925.

Thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, tiêu biểu cho sức mạnh của dân tộc. Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong lịch sử dân tộc ta đã từng có nhiều lãnh tụ thiên tài, anh hùng lỗi lạc, lập nhiều chiến công xuất sắc lúc đang còn ở tuổi thanh niên. Tiêu biểu như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... đều là những người chí lớn, tài cao, lập công khi đang ở tuổi thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát truyền thống đó trong cuốn “Lịch sử nước ta”:

Thiếu niên ta rất vẻ vang
Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời

Năm 1930, Đảng ta ra đời và thành lập từ tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Điều đó có nghĩa là đã có một giai đoạn, trong đó thanh niên nắm vai trò là những người châm ngòi lửa đầu tiên cho phong trào cách mạng ở nước ta.

Đồng chí Trần Phú, Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ... và nhiều cán bộ lãnh đạo xuất sắc khác của Đảng ta cũng là những đồng chí còn đang tuổi thanh niên. Chúng ta không bao giờ quên những hình ảnh kiên cường, bất khuất, dũng cảm, anh hùng của các thế hệ thanh niên anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, làm cho quân thù khiếp sợ, cả nước tin yêu và bạn bè thế giới cảm phục.

Thật vậy, đối với sức trẻ thì không có gì ngăn cản được lòng nhiệt huyết, sự phấn đấu nếu biết khơi dậy những tiềm năng tuổi trẻ. Đánh giá sức mạnh và tiềm năng của tuổi trẻ, Người thường nhắc nhở và động viên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền; đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Đất nước ta đang thực hiện đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những cơ hội là không ít khó khăn, thách thức, song thanh niên vẫn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thanh niên và công tác thanh niên càng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có hội nhập với thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, có vai trò to lớn của lực lượng thanh niên, do vậy công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc…”.

Để thực hiện tốt công tác thanh niên trong thời gian tới, các cấp, các ngành, trước hết là cấp ủy và Đoàn thanh niên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, coi trọng vấn đề thanh niên và công tác thanh niên, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn. Tuy nhiên, thanh niên và tổ chức đoàn cũng phải nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục hoàn thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị.     

Thứ tư, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Hơn lúc nào hết, thanh niên cần ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm là “cánh tay đắc lực”, “đội hậu bị của Đảng”, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình”, lý tưởng cao cả chính là mục tiêu Đại hội Đảng XI đã vạch ra: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên là công việc vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Tin vào thế hệ trẻ, tin vào các thế hệ thanh niên Việt Nam là điều đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, xung kích đi đầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất