Bồi dưỡng năng lực thực tiễn huấn luyện quân sự cho đội ngũ sĩ quan trẻ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Nguyễn Huệ

Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ là một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học ở khu vực phía Nam của Bộ Quốc phòng. Ra đời giữa lòng chiến trường miền Nam trong những năm chống Mỹ, cứu nước khó khăn, ác liệt (27-8-1961 – 27-8-2016). Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà trường đã lớn mạnh không ngừng, đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ quân sự và chính trị, đáp ứng kịp thời đội ngũ cán bộ cấp phân đội cho Quân đội. Trong từng giai đoạn, chặng đường phát triển, Đảng ủy và Nhà trường luôn quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng năng lực thực tiễn huấn luyện quân sự đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ.

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí sức người sức của, lãng phí thời gian, lãng phí công quỹ của Nhà nước vẫn còn khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính vì thế, việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay.

Quảng Nam thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thương binh, bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Dù bận trăm công ngàn việc của đất nước nhưng Người vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thương binh, liệt sĩ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một nhân cách văn hóa kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi hội tụ và tỏa sáng văn hóa Việt Nam. Nhân cách văn hóa của Người không chỉ làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam mà còn khắc sâu trong trái tim bạn bè thế giới. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người không chỉ là dịp để người Việt Nam lĩnh hội và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, tìm về chuẩn mực đạo đức mà còn là cơ hội để sửa mình, học làm người, làm cán bộ, học để phụng sự nhân dân, để xây dựng đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong ước.

Mới nhất

Xem nhiều nhất