Trà Vinh thực hiện sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Xuân về khắp nẻo đường quê

Nắng xuân ấm áp, hoa xuân nở rộ, len lỏi đến từng ngôi nhà, góc phố, báo hiệu xuân đang về trên khắp nẻo đường quê. Hải Hậu vào xuân với khí thế của một miền quê thuần nông đã “ngoạn mục” đạt đích nông thôn mới (NTM) rất sớm và đang trên đà xây dựng vùng quê bền vững, phát triển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất