Lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022
Lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tại buổi lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tại buổi lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao Bằng khen, Kỷ niệm chương cho 30 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời trao Kỷ niệm chương cho 10 doanh nghiệp khác thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

Do đặc thù năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng chính sách pháp luật mới về bảo vệ môi trường nên các tiêu chí đề ra trong tuyển chọn có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước. Theo đó, những hồ sơ đáp ứng đủ ba điều kiện gồm: Có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản tương đương theo quy định tại khoản 2 Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; Không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt nhà máy phản ánh mới được đưa vào danh sách các doanh nghiệp tham gia chấm điểm theo các bộ tiêu chí của chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hùng Dũng chúc mừng các doanh nghiệp được tôn vinh tại Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022. Lãnh đạo tỉnh hy vọng các doanh nghiệp được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục là những nhân tố tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động và lan toả tinh thần gìn giữ, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý các KCN, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đến với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư. Qua đó, giúp doanh nghiệp, người dân hiểu, nắm rõ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất