Quảng Ngãi bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền về xây dựng Đảng
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có hơn 70 phóng viên, biên tập viên của Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa - Thể thao, trung tâm truyền thông - văn hóa - thể thao các huyện, thị xã, thành phố và phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa bàn của các cơ quan báo chí Trung ương.

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đã trao đổi các chuyên đề: Một số điểm mới về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII. Thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Tổng quát về công tác xây dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam - Những nguyên tắc tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng. Kỹ năng lựa chọn, phát hiện đề tài. Một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi tại hội nghị.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi tại Hội nghị.

Các chuyên đề được trao đổi tại Hội nghị là những nội dung rất quan trọng, cần thiết, bổ ích đối với những người làm công tác tuyên truyền; góp phần củng cố, nâng cao kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ, chất lượng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phù hợp yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí sẽ xác định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, trang bị kỹ năng sáng tạo, phát hiện đề tài cho các tác phẩm báo chí đạt chất lượng để tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VIII - năm 2023, Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất