Biểu mẫu tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 28-5-2019, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã ban hành Công văn số 48-CV/TBĐLĐ về việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Để tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng, thời gian, Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Biểu mẫu phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

File báo cáo, phụ lục, biểu mẫu đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi về địa chỉ:

Lotus Note: Vu To Chuc Dieu Le/BTCTW/DCS/VN@BTCTW

Mail công vụ: VuToChucDieuLe@btctw.dcs.vn

Tải Biểu mẫu tại đâybieu-26.5.2019-gui-tinh.xls

Phản hồi (3)

Đỗ Thành Đồng 20/06/2019

Thông tin này rất hay và thiết thực.

hoàng kim ngọc 20/06/2019

tuyệt vời

TRAN VAN QUAN 13/06/2019

Hay

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất