Danh sách phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách phòng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (xem file đính kèm).

1. Danh sách phòng thi miền Bắc
2. Danh sách phòng thi miền Trung - Tây Nguyên
3. Danh sách phòng thi miền Nam

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất