Thông báo nội quy, quy chế thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 thông báo:

1.     Nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 950-QĐ/BTCTW ngày 19-10-2016 của Ban Tổ chức Trung ương)

2.     Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong các kỳ thi nâng ngạch đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 917-QĐ/BTCTW, ngày 10-10-2016 của Hội đồng thi nâng ngạch - Ban Tổ chức Trung ương)

3.     Quy chế Tổ chức thi nâng ngạch công chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 13-2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ).


* Các file đính kèm dưới đây:


       1. Nội quy kỳ thi
2. Quy chế thi trắc nghiệm
3. Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất