Triệu tập công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  6491 - CV/BTCTW

V/v triệu tập công chức dự thi

nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

               

             Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy khối Trung ương,

                            - Các ban đảng, Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 09-8-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 161-KH/BTCTW); căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (có danh sách kèm theo).

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến từng công chức được dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Từ 14h00 ngày 04-11-2018: Công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi (sảnh Hội trường 4 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) để làm thủ tục dự thi;

- Ngày 05-11-2018 (từ 08h30): Khai mạc kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi và trao đổi, giải đáp;

- Từ ngày 06 đến ngày 10-11-2018: Thi các môn (có lịch thi cụ thể kèm theo).

2.2. Địa điểm thi

Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).

2.3. Lệ phí thi

Mức thu: 1.200.000đ/người (Một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Hình thức thanh toán: Nộp một lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về Ban Tổ chức Trung ương, số tài khoản 37111.1058587 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội, nội dung: (tên cơ quan hoặc tên cá nhân) chuyển khoản phí dự thi nâng ngạch CVCC 2018.

2.4. Lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, đơn vị (nếu có)… sẽ được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn; mục Văn kiện - Tư liệu).

2.5. Công chức được miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ để nộp cho Hội đồng thi khi đến làm thủ tục dự thi.

2.6. Hội đồng thi đã đăng tải 10 nhóm đề án trên website Tạp chí Xây dựng Đảng. Đề nghị công chức dự thi đăng ký 01 nhóm đề án để làm căn cứ bốc thăm viết đề án. Danh sách của từng cá nhân đăng ký nhóm đề án gửi qua hòm thư điện tử btctw.cs@gmail.com và cơ quan, đơn vị gửi bằng văn bản về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 31-10-2018.

2.7. Công chức dự thi phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) trong quá trình thi.

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn (đối với cơ quan, đơn vị có từ 2 người trở lên) để quản lý đoàn và đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ: Đồng chí Đỗ Phương Đông, Thư ký Hội đồng thi, số điện thoại liên hệ 080.45522, 0982.067999; đồng chí Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Coi thi, số điện thoại liên hệ 080.45077, 0904.314525).

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Ban Tổ chức (Vụ Tổ chức – Cán bộ) các cấp ủy trực thuộc TW, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội,
- Các thành viên Hội đồng thi,
- Ban Giám sát,
- Các vụ: I, II, III, IV, TC-CBCQ, ĐT&BDCB,
- Văn phòng Ban: Phòng Tài vụ, Phòng CNTT,
- Tạp chí Xây dựng Đảng,- L­ưu VP, Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

Tải Lịch thi

Tải Danh sách dự thi

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất