Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
Tạp chí Xây dựng Đảng xin đăng tải kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.

Tải
ở đây

Phản hồi (1)

Nguyễn Đình Vũ 20/10/2014

Cuộc thi nâng ngạch là sự cạnh tranh công bằng, thể hiện năng lực, tư duy tìm tòi, sáng tạo của các thí sinh dự thi nâng ngạch.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất