Tài liệu bồi dưỡng thi và hướng dẫn bảo vệ đề án kỳ thi thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị năm 2018

Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị năm 2018, Hội đồng Thi nâng ngạch giới thiệu 7 chuyên đề; Định hướng một số nội dung chuyên đề để viết đề cương đề án; Hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án; Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: minhncshp@gmail.com. Liên hệ đồng chí Trần Thị Minh, ĐT 080.45134; đồng chí Lưu Thị Phượng, ĐT 080.45221.

I.7 chuyên đề:
1.He thong chinh tri.doc
2.Xay dung Dang va cong tac can bo.doc
3.Nha nuoc phap quyen.doc
4.Mat tran TQ, doan the.doc
5. Cong chuc, cong vu.doc
6. Tuyen giao.doc
7. Kinh the thi truong, toan cau hoa.doc

II.Định hướng một số nội dung chuyên đề để viết đề cương đề án:
Dinh huong noi dung chuyen de.docx

III.Hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án:
Huong dan bao ve de an.doc

IV.Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tin học:
Huong dan thi tin hoc.doc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất