Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Thí sinh cần điền đẩy đủ chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định.

Thể lệ quy định rõ nội dung thi là các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19-11-2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn. Thời gian tổ chức Cuộc thi và Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi như trong Kế hoạch tổ chức Cuộc thi. Các cá nhân và tập thể đạt giải được tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Cuộc thi.

Người tham gia dự thi theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng…) có kết nối internet truy cập website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn hoặc đường link website Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng http://www.mod.gov.vn/wps/portal, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển https://Canhsatbien.vn/ và Trang/Cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham dự Cuộc thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Bước 2: Sau khi truy cập website Cuộc thi, thí sinh lựa chọn tham gia thi Tuần hoặc thi Tháng thì bấm vào nút thi Tuần hoặc nút thi Tháng; màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng nhập Cuộc thi; thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên;

(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu;

(3) Số điện thoại liên lạc;

(4) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh – tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

(5) Đơn vị công tác (đối với thí sinh đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam).

Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật sinh ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “Vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.

Bước 3: Thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời; bấm nút “Tiếp tục” để trả lời hết 15 câu hỏi của Cuộc thi Tháng hoặc 10 câu hỏi của từng đợt thi Tuần.

Trường hợp thí sinh chưa hài lòng về câu trả lời, thí sinh có thể bấm vào nút “quay lại” để thay đổi lựa chọn đáp án của mình.

Bước 4: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, thí sinh bấm vào nút “Tiếp tục” để trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi đối với Cuộc thi Tháng hoặc từng đợt thi Tuần tương ứng. Bấm vào nút “Xác nhận” để nộp bài dự thi.

Thời gian làm bài thi Tháng là 20 phút; từng đợt thi Tuần là 15 phút.

Thí sinh có thể bấm nút “Dự thi lần hai” hoặc “Dự thi lần ba” để tiếp tục dự thi (máy chủ sẽ tự động chấm điểm để tính kết quả bài dự thi có điểm số cao nhất của thí sinh).

Về Cách thức tính điểm, xét giải, điều kiện đạt giải, trao giải thưởng: Cuộc thi Tháng gồm 15 hỏi tương ứng với 15 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm. Từng đợt thi Tuần gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm.

Về Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải: (1) Đối với giải thưởng cá nhân của Cuộc thi Tháng hoặc từng đợt thi Tuần, kết quả thi cuối cùng được tính cho lần làm bài dự thi có điểm số cao nhất trong ba lượt thi của thí sinh. Thí sinh đạt giải là thí sinh có số câu trả lời trắc nghiệm đạt điểm số cao nhất và trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia thi Tháng hoặc từng đợt thi Tuần tương ứng đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức. Thứ tự xếp giải sẽ được Ban Tổ chức xếp từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. Trong trường hợp Cuộc thi Tháng hoặc đợt thi Tuần có số thí sinh dự thi (từ 02 người trở lên) có bài dự thi đạt điểm số bằng nhau, cùng dự đoán chính xác như nhau về số lượng người tham gia dự thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ thời điểm thí sinh gửi bài dự thi sớm hơn để xếp hạng cao hơn (thời điểm thí sinh gửi bài dự thi được tạo bản ghi trong hệ thống phần mềm, dữ liệu tiếp nhận bài thi trực tuyến của Cuộc thi). (2) Đối với giải thưởng cho tập thể (tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị Quân đội) sẽ được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xét giải căn cứ vào tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm của các thí sinh tham gia Cuộc thi thuộc tập thể đó (ưu tiên số lượng người tham gia dự thi). Ban Chỉ đạo Cuộc thi căn cứ thành tích của tập thể nào cao hơn để trao giải thưởng từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. Trường hợp số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; cơ quan, đơn vị quân đội (từ 02 tập thể trở lên) có tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm làm bài dự thi của các thí sinh bằng nhau, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ căn cứ vào tiêu chí số lượng thí sinh thuộc tập thể nào có cá nhân đoạt giải cao, sẽ được xếp thứ tự trao giải cao hơn.

Về trao giải thưởng: Ban Chỉ đạo sẽ trao bằng khen, kỷ niệm chương, phần thưởng tiền mặt cho cá nhân, tập thể đoạt giải Cuộc thi Tháng tại Lễ tổng kết hoặc liên hệ để trao giải bằng hình thức phù hợp. Ban Tổ chức không tổ chức Lễ trao giải cho từng đợt thi Tuần và liên hệ trực tiếp với thí sinh đoạt giải để trao bằng khen, kỷ niệm chương, phần thưởng tiền mặt bằng hình thức phù hợp. Thông tin về giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đoạt giải thi Tháng và các đợt thi Tuần sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác. Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân đoạt giải bằng điện thoại; thông báo đến các tập thể đoạt giải bằng văn bản. Ban Tổ chức có quyền không trao thưởng nếu thông tin của thí sinh đoạt giải không trùng với thông tin trên bài dự thi.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất