Tổng hợp kết quả thi chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Tổng hợp kết quả thi CVCC cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.

Tải ở đây

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất