Bình Xuyên nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng
Công tác kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể BCH Đảng bộ luôn được Huyện ủy Bình Xuyên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Nâng cao chất lượng cán bộ

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", Huyện ủy Bình Xuyên quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện theo đúng quy đinh và hướng dẫn của cấp trên; thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên; tích cực triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm chính sách cán bộ. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn, thực hiện rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn bảo đảm tiêu chuẩn; bổ sung quy hoạch những nhân tố mới, bảo đảm tiêu chuẩn, có triển vọng vào cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cùng với chú trọng công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ luôn được Huyện ủy Bình Xuyên đặc biệt quan tâm. Năm 2019, huyện đã cử 9 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 17 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước và hàng trăm lượt cán bộ các cấp tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao, hiện gần 99% cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên; hơn 60% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Với quan điểm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Một trong những đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát là, hướng nội dung kiểm tra, giám sát vào những vấn đề, lĩnh vực dư luận, cán bộ, đảng viên bức xúc, quan tâm. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên thiếu trách nhiệm.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 34 tổ chức đảng; giám sát 19 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã kiểm tra 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và 4 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 48 đảng viên và 14 tổ chức đảng. Qua kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 37 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 đảng viên; cảnh cáo 4 đảng viên và khai trừ 3 đảng viên; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật khiển trách 28 đảng viên. 

Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện có 13 đồng chí bị khai trừ ra khỏi Đảng; 5 đồng chí bị xóa tên trong danh sách đảng viên; cho ra khỏi Đảng 6 đảng viên; hơn 130 đảng viên cần lưu ý xem xét (không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước). Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục tăng cường các giải pháp sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng… Qua đó, xây dựng Đảng bộ Bình Xuyên ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất