Gỡ khó trong kết nạp đảng viên nông thôn ở Yên Lạc (Vĩnh Phúc)
Nhằm tạo chuyển biến trong công tác kết nạp đảng viên năm 2021, Đảng ủy xã Trung Kiên giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho từng chi bộ. Ảnh: Trường Khanh.

Từ năm 2019 đến nay, Chi bộ thôn Gảnh Đá, xã Trung Kiên chỉ kết nạp được 1 đảng viên, trong khi chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm, chi bộ phải kết nạp được từ 2 đảng viên trở lên.

Không chỉ Chi bộ Gảnh Đá, đối với phần lớn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Trung Kiên hiện nay đều gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Tính đến ngày 11-12-2020, Đảng bộ mới kết nạp được 3 đảng viên, trong đó chỉ có 1 đảng viên thuộc chi bộ nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Kiên Nguyễn Khắc Tiến cho biết: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do thiếu nguồn kết nạp đảng viên, nhất là tại các chi bộ nông thôn.

Tuy số thanh niên trong độ tuổi lao động của địa phương có 150- 200 người nhưng phần lớn đi làm ăn xa hoặc làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, nhiều người phải làm việc theo ca, kíp, không thể thu xếp được thời gian tham gia học lớp nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới (nếu được kết nạp vào Đảng). Trong khi các lớp học này kéo dài 5 - 7 ngày.

Năm 2020, Đảng bộ xã Văn Tiến đề ra chỉ tiêu kết nạp được 7 - 9 đảng viên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, Đảng bộ vẫn không kết nạp được đảng viên nào.

Nguồn phát triển đảng viên của xã chủ yếu từ lực lượng thanh niên, nhưng phần lớn thanh niên trong độ tuổi kết nạp vào Đảng đang đi học hoặc làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp hoặc đi làm ăn xa nên không có thời gian tham gia sinh hoạt Đảng.

Một số khác, tuy làm việc tại địa phương nhưng trình độ, năng lực còn hạn chế, ít tham gia các hoạt động tập thể, không phấn đấu vào Đảng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc, hiện nay, công tác phát triển đảng viên tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn, nhất là tại các chi bộ nông thôn.

Năm 2019, toàn huyện kết nạp được 134 đảng viên, đạt 67% kế hoạch, trong đó chỉ có hơn 40 đảng viên ở nông thôn.

Năm 2020, toàn huyện kết nạp được 94 đảng viên, chưa đạt 50% kế hoạch, trong đó chỉ có gần 30% đảng viên thuộc các chi bộ nông thôn. 2 năm gần đây, nhiều chi bộ nông thôn không thể kết nạp được đảng viên.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do thiếu nguồn giới thiệu kết nạp Đảng; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc phát triển đảng viên, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên chưa được chú trọng, công tác vận động, tuyên truyền chưa mang lại hiệu quả, các đoàn thể chính trị chưa vào cuộc. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên hiện nay có hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, không nỗ lực phấn đấu vào Đảng.

Nhằm khắc phục tình trạng này, đồng thời phấn đấu mỗi năm kết nạp 180 - 200 đảng viên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản đôn đốc, hằng năm tiến hành rà soát nguồn kết nạp vào Đảng, lấy đó làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho từng chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; chủ động rà soát nguồn quần chúng tiêu biểu và xây dựng kế hoạch kết nạp vào Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, từ đó nhân rộng ra các chi, đảng bộ trong huyện.

Tuy nhiên, với quan điểm không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo Chỉ thị 28 của Ban Bí thư, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, có biểu hiện suy thoái.

Trước mắt, để tháo gỡ “nút thắt” trong công tác tạo nguồn kết nạp vào Đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành Công văn số 405 yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát nguồn kết nạp đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Tại Chi bộ thôn Đống Cao, xã Văn Tiến, công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung được chi ủy đưa ra họp, bàn bạc tại tất cả các buổi sinh hoạt chi bộ, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm.

Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn trong kết nạp đảng viên, chi ủy giao chỉ tiêu cho các đoàn thể vận động, tuyên truyền những hội viên có nguyện vọng, có đủ các điều kiện đi học lớp cảm tình Đảng, giao từng đồng chí cấp ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu, giác ngộ lý tưởng.

Nhờ vậy, năm 2020, chi bộ đã cử được 7 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây sẽ là nguồn kết nạp vào Đảng cho chi bộ trong năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác phát triển đảng viên được Chi bộ thôn Gảnh Đá, xã Trung Kiên coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng đảng bộ vững mạnh.

Phó Bí thư Chi bộ thôn Gảnh Đá Phan Quỳnh Huy cho biết: Trong thôn hiện có khoảng 20-30 thanh niên trong độ tuổi, đa số đều đang làm việc tại các công ty ở khu công ngiệp.

Để tạo nguồn kết nạp vào Đảng, chi bộ phối hợp với các đoàn thể, tổ liên gia trong thôn đến từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi, vận động, tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho thanh niên, tạo động lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất