Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống
Lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên thống nhất, biên soạn nội dung đăng tải trong cuốn Bản tin tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Dương Hà.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã soạn thảo Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên thông qua các cuộc họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, các bản tin, trang tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; yêu cầu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến kết quả Đại hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ…

Trên cơ sở định hướng và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm sớm phổ biến kết quả Đại hội đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và báo cáo viên cơ sở.

Tại Đảng bộ huyện Bình Xuyên, những thông tin nổi bật về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII như kết quả bầu cử cấp ủy; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025… được phổ biến cụ thể tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra ngay sau Đại hội do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chủ động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên của đơn vị mình.

Trong các bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 10 và tháng 11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên đều đăng tải tóm tắt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đặc biệt, để việc tuyên truyền đạt kết quả cao, Huyện ủy Bình Xuyên ban hành kế hoạch xuất bản cuốn Bản tin tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, với dung lượng 64 trang phổ biến đến tất cả các chi bộ và đảng viên trong toàn huyện.

Nội dung tập trung vào một số kết quả nổi bật của huyện, của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025… Dự kiến, khoảng 500 cuốn bản tin này sẽ được xuất bản vào cuối tháng 12-2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Xuyên Phan Mạnh Hà cho biết: Cuốn bản tin sẽ là tài liệu để các chi, đảng bộ trực thuộc tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị, giúp họ sớm nắm được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ và cơ cấu tổ chức đảng của đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Còn ở Đảng bộ huyện Sông Lô, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hoàn thiện Đề cương tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và gửi đến các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, chủ động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể thấy, việc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chủ động tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân sớm nắm bắt, tiếp cận được thông tin; từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi được thông qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất