Trường Chính trị đạt chuẩn - Bước chuyển mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàng Thị Thúy Lan Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Trà Hương

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Trà Hương.

Hơn hai năm qua, Tỉnh ủy triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Một trong những giải pháp rất quan trọng là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng yêu cầu phải “Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ, xây dựng trường chính trị chuẩn là thể chế hóa Quy định số 11, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và cán bộ giảng dạy về công tác xây dựng Đảng.

Xây dựng trường chính trị chuẩn vừa có tính trước mắt, vừa có tính chiến lược để tương xứng với vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư xác định. Căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 08-ĐA/TU ngày 5-11-2021 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023, chuẩn mức 2 vào năm 2027; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các ngành phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung trong Đề án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng các mặt hoạt động theo các tiêu chí chuẩn mức 1 và mức 2, từ đó xác định những tiêu chí còn thiếu, giải pháp và lộ trình thực hiện. Để tạo hành lang pháp lý cho Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị tỉnh hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh, cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định để bảo đảm tính thống nhất cao.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt về đội ngũ cán bộ, viên chức, Trường cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, phấn đấu tất cả các chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1 ngay trong năm 2023. Đến nay, Ban Giám hiệu gồm Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Trưởng, phó các khoa, phòng đều đáp ứng các chỉ tiêu đạt chuẩn 1, một số chỉ tiêu tiệm cận chuẩn 2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Hội đồng thỉnh giảng gồm 33 đồng chí là lãnh đạo cấp tỉnh có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nội dung chuyên đề tham gia giảng dạy. Bên cạnh đó, Trường cũng mời nhiều chuyên gia, giảng viên cao cấp của Trung ương và lãnh đạo các ngành, cơ quan giảng dạy.

Nhờ đội ngũ giảng viên có chất lượng và đa dạng, công tác đào tạo của Trường Chính trị tỉnh đạt được những bước tiến lớn. Từ năm 2015 đến nay, Trường đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo có uy tín mở hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng gồm cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, đại học, thạc sĩ, các lớp bồi dưỡng theo chức danh và theo nhu cầu của các ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Nội dung các chương trình bồi dưỡng được cân nhắc kỹ, bảo đảm thiết thực và phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng giai đoạn, từng lĩnh vực. Nhà trường từng bước đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, hiện đại, vừa bảo đảm chỉ tiêu đào tạo tập trung, vừa đáp ứng nhu cầu “vừa học, vừa làm” của đội ngũ cán bộ các ngành, địa phương trong tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, hình thành nền nếp và có chuyển biến về chất lượng. Có thể khẳng định, Trường Chính trị tỉnh góp công lớn trong việc nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ ở địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn vừa qua.

Về cơ sở vật chất, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện đầu tư, hỗ trợ để bảo đảm Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ thiết bị đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong giai đoạn 2022-2027, tỉnh dành 700 tỷ đồng để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và các hoạt động dạy học. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2022-2025 là 450 tỷ đồng. Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh đã đạt các tiêu chí cơ sở vật chất của chuẩn 1. Sắp tới, tỉnh sẽ xây dựng, nâng cấp tổng thể cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh để đạt chuẩn 2, xứng tầm là cơ quan đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức của tỉnh.

Thời điểm xây dựng Đề án xây dựng Trường chuẩn, giai đoạn 1, Trường Chính trị tỉnh mới đạt 2/6 tiêu chí, đạt 40/55 chỉ tiêu. Sau một thời gian khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu, tăng cường củng cố, sắp xếp đội ngũ, đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã đạt 6/6 tiêu chí, với 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1 theo Quy định 11, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn 1. Hội đồng tự đánh giá của Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh và Hội đồng thẩm định cấp Trung ương đã công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào tháng 4-2023.

Việc Trường Chính trị tỉnh hoàn thành các điều kiện chuẩn mức 1 và phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2027 sẽ giúp Nhà trường có thể chế đồng bộ; có đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực trong công tác hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Đây là cột mốc quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, thiết thực góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Với việc đạt chuẩn 1, từ năm 2023, Trường Chính trị tỉnh sẽ tăng quy mô đào tạo, bồi dưỡng lên khoảng 60 lớp với gần 9.000 học viên, tăng số lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung để nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, Trường sẽ đổi mới hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho các nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn như: bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban mặt trận và các đoàn thể. Tăng cường bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và các công chức cấp xã. Qua đó, chuẩn hóa kiến thức, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy cho cán bộ cấp cơ sở.

Thành công trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 cho thấy hiệu quả của việc giao sản phẩm và chỉ tiêu cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tại Vĩnh Phúc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường Chính trị tỉnh đã cố gắng cao độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Trường chuẩn trong thời gian ngắn.

Tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh trong suốt những năm qua tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Phúc phát động, xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, chuẩn mực. Ghi nhận những nỗ lực đó, Nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Cùng với việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 22-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Để tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, tỉnh ban hành các chính sách đặc thù về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng người có tài năng; triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách đặc thù đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở trọng điểm; chế độ đối với giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, đội tuyển khoa học - kỹ thuật và nhiều chính sách khác.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đạt kết quả cao nhất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất