Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và cấp ủy các cấp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện trên các lĩnh vực. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và toàn thể nhân dân, nhiệm vụ xây dựng Đảng của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành.

Năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được trên 2.100 đảng viên, vượt 10% chỉ tiêu; phát triển được 33 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, vượt 300% chỉ tiêu. Đây là năm đầu tiên Đảng bộ tỉnh thành lập được 5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI.

Các nhiệm vụ đột phá trong công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định và tổ chức giao nhiệm vụ trọng tâm đối với 43 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; một số cơ quan, tổ chức đảng để kịp thời uốn nắm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cá nhân vi phạm.

Kiểm điểm trách nhiệm tới 21 sở, ngành; 9 huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn; đã xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đối với 9 tập thể và 92 cá nhân. Qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng đã tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp đối với công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Nổi bật là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tập trung ban hành các nghị quyết trúng, đúng và hướng tới người dân như Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm mang lại hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến rõ nét; tập trung kiểm tra và xác định không có vùng cấm đối với những vấn đề dễ phát sinh vi phạm như đất đai, đô thị, quy hoạch, công tác cán bộ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân….

Tỉnh ủy cũng đã cho chủ trương dành nguồn lực để bố trí thực hiện các nhiệm vụ trên, trong đó tập trung nhiều cho công tác an sinh xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh kế hoạch, nhiệm vụ của các ban xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ yêu cầu các cấp ủy lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển văn hóa phải xứng tầm với sự phát triển kinh tế; quan tâm chỉ đạo, xây dựng thí điểm làng văn hóa kiểu mẫu. Mục tiêu của việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là để nâng cao thu nhập, phúc lợi cho người dân; để lưu giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; để văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến công tác tổ chức, trước hết là tổ chức thành công hội thảo về xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm sẽ tiếp tục làm và có những sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp tập trung vào kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao. Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp tập trung kiểm tra tài chính Đảng của cấp ủy cùng cấp. Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường truyền thông về quan điểm và chủ trương của Tỉnh ủy, đó là mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; truyền thông về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, xây dựng Đảng, xây dựng và phát huy những điểm nổi trội về công nghiệp, du lịch Vĩnh Phúc…

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng. Nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là tình hình đời sống, việc làm, công tác an ninh trật tự. Vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chăm lo Tết cho người dân; quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Đảm bảo cho nhân dân yên tâm, đón Tết an lành, hạnh phúc. thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; bí thư các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2023 kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất