Vĩnh Phúc: Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và có tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và có tác phẩm vào chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

 Tích cực triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng

Phát biểu phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch hưởng ứng, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan triển khai tốt công tác tuyên truyền, phát động, hưởng ứng tham gia Giải của Trung ương.

Với những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo của đội ngũ phóng viên, nhà báo, trong 2 năm liên tiếp, Vĩnh Phúc đều có tác phẩm đoạt giải và các tập thể xuất sắc được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen.

* Năm 2021, Vĩnh Phúc có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vinh dự là một trong 15 đơn vị được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, hưởng ứng Giải.

* Năm 2022, Vĩnh Phúc có 1 tác phẩm đoạt Giải chuyên đề (Tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, 2 tác phẩm được vào chung khảo. Báo Vĩnh Phúc được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng Giải. 

Năm 2023, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, để khuyến khích, động viên đội ngũ phóng viên, nhà báo và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua việc sáng tạo các tác phẩm báo chí xuất sắc, có chất lượng, ngày 12-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/TU “Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023”. Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Giải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, kịp thời, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, ngày 19-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 994-QĐ/TU về thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 gồm 15 thành viên.

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng giải riêng của tỉnh. Qua đây, tỉnh sẽ lựa chọn những tác phẩm báo chí chất lượng gửi tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Báo chí là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan báo chí Trung ương thường trú, cơ quan báo chí tỉnh, nhiều trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm viết, đăng tải nhiều tin, bài về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân với Đảng, chuyển tải các cách làm hay, tấm gương tốt, nêu lên những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.

Báo Vĩnh Phúc là 1 trong 15 tập thể xuất sắc được tuyên dương, tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Báo Vĩnh Phúc là một trong 15 tập thể xuất sắc được tuyên dương tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà báo, phóng viên và các tác giả cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, kịp thời lan tỏa những mặt tích cực, chuyển tải những yêu cầu của Đảng, của Tỉnh ủy và mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác. Báo chí cần đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; về tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương đang hoạt động trên địa bàn cần tích cực tham gia có chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023. Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tiếp cận thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Giải sẽ có những định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí và các tác giả tham gia về những vấn đề cốt lõi trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo tác nghiệp nhằm phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng cũng như những vấn đề đặt ra, cần quan tâm, chỉ đạo giải quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh và tại các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh, nhất là Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc là đơn vị chủ lực, cần xây dựng kế hoạch triển khai và có tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 chấm chọn và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc…

Các tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình); thời gian đăng tải, phát sóng tính từ ngày 1-11-2022 đến ngày 1-10-2023.

Thời gian nhận tác phẩm dự giải: từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 6-10-2023 (theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức sẽ thực hiện chấm chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo) từ ngày 13-10-2023 đến ngày 27-10-2023.

Ban Tổ chức giải sẽ trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích; đồng thời đề xuất Thường trực Tỉnh ủy (Ban Thường vụ Tỉnh ủy) khen thưởng đối với các tập thể tiêu biểu trong công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai, hưởng ứng Giải và tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh (không quá 3 tập thể).

Các tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải đảm bảo đúng quy định sẽ được Hội đồng chấm giải đánh giá, thẩm định, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc trình Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc quyết định để trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải. Đồng thời, qua đó cũng lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 trước ngày 8-11-2023. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12-2023.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất