BHXH Việt Nam dẫn đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử 2017
Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm. Bên cạnh việc ban hành các Nghị quyết, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT, thành lập Ủy ban, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chính phủ điện tử..., hằng năm, công bố kết quả đánh giá, xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử đối với khối các bộ, cơ quan ngang bộ; khối cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố. Kết quả năm 2017 vừa được công bố, theo đó, BHXH Việt Nam dẫn đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử.

Tại Hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử 2018 chủ đề “Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả” tổ chức ngày 05/07/2018, Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin - Truyền thông) và Hội Truyền thông số Việt Nam công bố Báo cáo Đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 nhằm mục đích đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong việc phát triển Chính phủ điện tử; quản lý, triển khai điều hành và cung cấp dịch vụ công tại các Bộ và cơ quan ngang bộ, các cơ quan Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2017 thông qua việc xếp hạng các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, đứng đầu 03 khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố lần lượt là Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại khối các cơ quan thuộc Chính phủ, BHXH Việt Nam là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng CNTT để phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, hai năm 2016-2017, BHXH Việt Nam đứng đầu chỉ số xếp hạng và chỉ số đánh giá ở các lĩnh vực: Trang/Cổng TTĐT - cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/Cổng TTĐT của các cơ quan thuộc Chính phủ; cơ chế, chính sách và các quy định về ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ. Tại khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong khi việc cung cấp dịch vụ công chỉ ở mức trung bình với tỷ lệ dịch vụ có hồ sơ trực tuyến là 46,06%; thì Bộ Tài chính đứng đầu giải quyết hồ sơ trực tuyến với hơn 20 triệu hồ sơ. Còn tại khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TOP 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong việc triển khai Chính phủ điện tử năm 2017 là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ninh và TP.HCM.

Báo cáo đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 tập trung vào yếu tố cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân; tập trung đi sâu vào phân tích chỉ số thể hiện kết quả của quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến – số lượng hồ sơ trực tuyến được giải quyết, đặc biệt là ở hạng mục các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng tương đối về mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị mình, biết được những tồn tại, hạn chế để từ đó có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam. Vì vậy, kết quả trên là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành BHXH; từ đó, tiếp tục đúc rút kinh nghiệp, nỗ vượt vượt bậc ứng dụng CNTT, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, người lao động, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất