5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

                                  Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống ASXH. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách ASXH, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế- xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW vừa để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW trong thời gian tới. Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị này sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Theo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TW công bố tại Hội nghị cho thấy, trong hơn 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được ban hành kịp thời, nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tiến hành hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tuyên truyền được chú trọng và được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan đã bám sát Nghị quyết…

Do đó, đến 31/12/2017, toàn quốc có số người tham gia BHXH là 13,82 triệu người, tăng 3,25 triệu người so với năm 2012 (tăng 30,8%); số người tham gia BH thất nghiệp là 11,775 triệu người, tăng 3,5 triệu người so với năm 2012 (tăng 42,4%); số người tham gia BHYT là 79,95 triệu người, tăng 20,97 triệu người so với năm 2012 (tăng 35,6%) đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số những hạn chế, bất cập phổ biến như: việc quán triệt Nghị quyết ở một số nơi chưa sâu rộng, còn hình thức, chủ yếu chỉ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong hệ thống chính trị mà chưa đến đối tượng đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. Một số cấp ủy, chính quyền còn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH hoặc tuyên giáo…

                                                          Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và DN đã trao đổi, thảo luận về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số bộ, ngành và của các cấp hội, các tổ chức- chính trị xã hội có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở và bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất có liên quan.

Các tham luận, ý kiến đã tập trung vào những chủ đề quan trọng, chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như khó khăn, bất cập, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất kiến nghị như: Thành ủy Hà Nội tham luận “Về vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT”; Bộ LĐ-TB&XH tham luận về “Tình hình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW đối với ngành LĐ-TB&XH- kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc cần tập trung chỉ đạo”; Tổng LĐLĐ Việt Nam tham luận về “Bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tại các KCN”… Đặc biệt, đại diện BHXH Việt Nam đã báo cáo khái quát “Một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị”…

            Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định, trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 21 luôn được ngành BHXH đặc biệt quan tâm để thực hiện tốt hơn nữa 2 chính sách BHXH, BHYT. Cán bộ trong toàn Ngành đã rất nỗ lực, biến những áp lực thành động lực, đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, ngành BHXH rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý, xây dựng từ nhiều phía; đặc biệt, mong lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực BHXH, BHYT trong chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện để cơ quan BHXH ngày càng hoàn thiện, phục vụ người dân, NLĐ trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

           Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Với trên 300 đại biểu đến từ Trung ương, địa phương, bộ ngành và gần 10 báo cáo tham luận, phát biểu kết luận Hội nghị, ông Ngô Đông Hải- Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời cho biết, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục làm việc, chắt lọc những bài viết, những ý kiến phát biểu, khuyến nghị hay, có giá trị để phục vụ cho việc Tổng kết Nghị quyết. Ông Hải cũng đề nghị, thời gian tới lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, triển khai Nghị quyết 21 quyết liệt hơn nữa và phối hợp xây dựng Đề án Tổng kết nghị quyết đạt được kết quả cao nhất.

Lê An- Phạm Chính

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất