Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, chính sách BHYT đang ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội và ngày càng được người dân quan tâm. Quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chính sách luôn được Chính phủ quan tâm, nhất là lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp chủ trì họp với các địa phương có bội chi quỹ lớn để chỉ đạo các giải pháp kiểm soát chi phí; chỉ đạo xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 105 và Thông tư 37; tổ chức đối thoại với Hiệp hội BV tư nhân...

Đáng chú ý, năm 2017, Nghị quyết số 20/2017/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành, với nhiều nội dung liên quan đến định hướng thực hiện chính sách BHYT, như: “Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và BHYT toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các DVYT”; “Tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số đến năm 2025”; “Tập trung đẩy nhanh CCHC, ứng dụng CNTT từ quản lý BV, giám định BHYT, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm”; “Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do NSNN bảo đảm là chủ yếu. KCB do BHYT và người dân chi trả. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu do BHYT, người dân và NSNN cùng chi trả”…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách BHYT cho thấy còn nhiều khó khăn, phức tạp, như: Sự gia tăng các chi phí bất hợp lý, bội chi quỹ BHYT trong năm 2016, 2017…

Khẳng định quyết tâm của BHXH Việt Nam đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả, thực sự dành cho chăm sóc sức khỏe người dân, không bị lãng phí vào những chỉ định DVYT không cần thiết, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách hiệu quả, đúng quy định. Tổng Giám đốc nhấn mạnh yêu cầu về trách nhiệm đối với từng Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách BHYT của mỗi địa phương; yêu cầu mỗi lãnh đạo, cá nhân trong Ngành phải có nhiệt huyết và trách nhiệm để chính sách BHYT được thực hiện hiệu quả nhất...

Hội nghị đã dành riêng buổi sáng 5/6 thảo luận về tình hình phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giải pháp điều hành dự toán chi KCB BHYT năm 2018.

Phát biểu tại phần thảo luận, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết, điểm mới của việc giao dự toán chi năm nay là xác định rõ ràng số chi tối đa của từng cơ sở KCB BHYT dựa trên phân tích nhu cầu chi năm 2017 của chính cơ sở đó. Căn cứ của việc giao dự toán này là Quyết định số 17/QĐ-TTg, theo đó giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân. Trong Quyết định này, Thủ tướng đã giao trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện đến cả Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

"Quyết định số 17/QĐ-TTg là căn cứ có tính quy phạm để tham mưu cho UBND trong tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện dự toán"- Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn chỉ rõ. Cụ thể, do tác động của việc thực hiện giá DVYT mới theo Thông tư 37, mà hầu hết các cơ sở y tế bị vượt quỹ KCB BHYT. Để phù hợp với tình hình thực tế, năm 2018, Chính phủ đã cho phép dùng trước một khoản từ quỹ dự phòng để bù đắp chi phí vượt quỹ của nhiều tỉnh, thành phố trên cơ sở đã tính toán đến chi phí thực tế các năm trước (chi phí thực tế từ lúc chưa tăng giá DVYT và khả năng cung ứng dịch vụ) và có tính đến yêu cầu kiểm soát chi phí, đảm bảo tính tương đồng về chi phí bình quân của một người tham gia BHYT...

Tại hội nghị, tiếp nhận ý kiến phản ánh của một số địa phương về khó khăn trong việc giao dự toán, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định: "Để đảm bảo thực hiện được các nội dung của Quyết định số 17/QĐ-TTg, thì phải thực hiện giao chi tiết đến từng cơ sở y tế. Cơ sở KCB, lãnh đạo BV phải biết được nguồn tiền được sử dụng, để từ đó tự điều tiết, điều chỉnh hành vi cung ứng DVYT trong phạm vi được giao, giảm gia tăng chi phí y tế không cần thiết, tăng hiệu suất sử dụng quỹ BHYT. Đây chính là biện pháp mà các nước đang sử dụng để thực hiện kiểm soát chi phí.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng yêu cầu lãnh đạo BHXH các tỉnh phải có tinh thần chủ động trong quản lý, giám sát sử dụng quỹ KCB BHYT. Cần tích cực tham mưu, báo cáo với UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Xử lý kiên quyết, đúng mực các vi phạm. “Kinh nghiệm giao dự toán là phải có căn cứ đủ sức thuyết phục, giải trình được mức chi hợp lý mới khiến cơ sở KCB hợp tác, đồng tình”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các tỉnh chưa thông báo số dự toán đến từng cơ sở KCB cần khẩn trương hoàn thiện ngay trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình dự toán 6 tháng đầu năm và xác định số dự toán còn lại, xây dựng các biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, cần lưu ý chỉ ra các vấn đề còn tồn tại để cơ sở y tế chủ động điều tiết; phân loại cơ sở y tế theo khả năng thực hiện dự toán để tổ chức các buổi làm việc và đề nghị sự chủ động phối hợp của cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, hằng tháng thông báo nguồn kinh phí còn được sử dụng đến từng cơ sở y tế bằng văn bản, trực tiếp đến được lãnh đạo từng cơ sở y tế. Căn cứ số chi KCB đã gửi chốt trên hệ thống, thông báo số chi KCB tại cơ sở đã sử dụng, tỉ lệ đã sử dụng, số còn lại được sử dụng, số chi bình quân/tháng được sử dụng của từng cơ sở y tế… Trong các buổi làm việc về quyết toán chi phí KCB, cần phân tích và có tác động tích cực đến lãnh đạo các cơ sở y tế để cùng hiểu, đồng thuận và thực hiện...

Theo kế hoạch, tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về các nội dung như: Kết quả thực hiện chính sách BHYT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tình hình phân bổ và giải pháp điều hành dự toán chi KCB BHYT năm 2018; những vấn đề phát hiện qua công tác kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về BHYT đối với cơ sở KCB; tham gia đấu thầu, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc BHYT; tình hình quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí VTYT; nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định; đổi mới mô hình tổ chức thực hiện công tác giám định BHYT gắn với giám định điện tử; một số nội dung về công tác quản lý tài chính quỹ BHYT...

Trước đó, trong hai ngày 31/5 và 1/6, hội nghị tương tự cũng đã được BHXH Việt Nam tổ chức tại TP.HCM, với sự tham gia của BHXH các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Lương Thảo- Thanh Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất