Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị.
Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Đình Liệu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định: Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Các nghị quyết này đều là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, liên quan đến các vấn đề tổ chức bộ máy, an sinh của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội quan tâm. Đặc biệt, Nghị quyết số 20/NQ-TW bàn về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới có liên quan rất nhiều đến ngành BHXH.

Tổng Giám đốc đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Đặc biệt là cần chú trọng nghiên cứu, học tập những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển nhận thức sâu sắc về lý luận của Đảng. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung, mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đảng bộ, chi bộ; xây dựng, đề ra chương trình hành động, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, TS.Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Công tác dân số trong tình hình mới”. Trong đó, nhấn mạnh tới những kết quả, thành tựu đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo TS.Trần Hồng Hà, chính sách BHXH, BHYT có vai trò quan trọng trong đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết đã chỉ rõ quan điểm, mục tiêu hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe nhân dân và BHYT toàn dân… Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là thực hiện BHYT. Đến nay, cả nước đã có trên 85% dân số tham gia BHYT, tương đương gần 80 triệu dân, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành BHXH. Đặc biệt, ngành BHXH được đánh giá là một trong những bộ, ngành ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN.

“Với  BHXH Việt Nam- Cơ quan trực tiếp thực hiện các chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, thì việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống luôn gắn với nhiệm vụ mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao hiệu quả của hệ thống, đổi mới cơ chế tài chính, bảo đảm phát triển bền vững quỹ BHXH...”.

VT


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất