Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 7-2018
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo hoạt động của Ngành BHXH nêu rõ: Về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 13,94 triệu người; BHXH tự nguyện là 230 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,89 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,69 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số. Số thu: Trong tháng toàn Ngành thu 26.703 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 7-2018 toàn Ngành thu 178.823 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 121.763 tỷ đồng, thu BHTN là 8.579 tỷ đồng, thu BHYT là 48.480 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 9.351 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 80.469 người hưởng trợ cấp 1 lần; 903.258 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 7 tháng đầu năm đã giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 456.898 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.753.418 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cả nước có khoảng 15,27 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 7 tháng đầu năm có 100,16 triệu lượt người KCB BHYT. Phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 83.995 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 7 tháng đầu năm, giải quyết cho 373.887 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 18.986 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Về chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 25.389 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 7-2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 173.082 tỷ đồng, đạt 58,79% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 25.773 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 87.020 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.452 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 55.837 tỷ đồng.

Trong tháng, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống  BHXH Việt Nam; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; công văn về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH; công văn hướng dẫn một số nhiệm vụ của đại lý thu BHXH, BHYT; công văn về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018...

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, quản lý của Ngành như: Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT...

Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ngành BHXH; Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 26, 27, 28 Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động trong Đảng bộ cơ quan; Hội nghị về An toàn thông tin Ngành BHXH năm 2018...

Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp với ngành y tế kiểm soát chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT.

Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; trên cơ sở kết quả Hội nghị, hai bên đã phối hợp hoàn thiện Báo cáo chi tiết kết quả 5 năm (2012-2017) triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại BHXH Việt Nam.

Tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó có các văn bản quan trọng như: dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong Ngành Y tế; dự thảo Thông tư thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất…

Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, bao gồm: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 gửi Văn phòng Chính phủ; Báo cáo kết quả thực hiện công tác ngành nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 gửi Bộ Nội vụ; Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 gửi Thanh tra Chính phủ; Báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2018 gửi Văn phòng Chính phủ…

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của BHXH Việt Nam đã trả lời các câu hỏi do phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đưa ra xoay quanh các nội dung: Trả sổ BHXH cho người lao động, thực hiện Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB BHYT trong một số trường hợp cụ thể; vấn đề nợ BHXH; tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa 6, 7…


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất