Những bước tiến trong công tác an sinh xã hội của Đồng Nai
Hội nghị đánh giá mức chi cho hoạt động BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016 - 2018.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Năm 2017, ngoài nhiệm vụ thường niên, Ngành Bảo hiểm xã hội triển khai nhiều nhiệm vụ mới với khối lượng công việc ngày gia tăng hơn rất nhiều so với năm 2016, như thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH; rà soát, đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia; in thẻ BHYT theo mã số BHXH; rà soát và trả sổ BHXH đến tay người lao động, triển khai thực hiện các phần mềm của Ngành như Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; Bộ công cụ tập trung chính sách BHXH… Trong khi đó nền tảng dữ liệu tập trung chưa hoàn thiện mà vẫn phải liên tục cập nhật các yêu cầu nghiệp vụ mới, biên chế không được bổ sung thêm, trụ sở làm việc của một số đơn vị còn chật hẹp, thậm chí có đơn vị còn phải đi thuê. Tình trạng trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn vẫn còn xảy ra. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, không có khả năng đóng BHXH, BHYT. Chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT và quỹ BHXH ngắn hạn vẫn còn ở mức cao cần kiểm soát chặt chẽ.

Mặc dù khó khăn là vậy nhưng BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các văn bản hướng dẫn của Ngành và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cơ bản đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, là cơ sở để phát triển đối tượng tham gia và tăng nguồn thu quỹ BHXH, BHYT, BHYT. Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương được BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện thực hiện chủ động, kịp thời hơn. Lãnh đạo BHXH tỉnh, thủ trưởng các đơn vị quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, bám sát địa phương và theo dõi kịp thời tình hình thực tiễn, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ CCVC, vì vậy năm 2017, BHXH tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

BHXH tỉnh Đồng Nai đã có nhiều giải pháp đồng bộ đưa công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp và có nhiều khởi sắc. Các đơn vị đã chủ động triển khai công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác đề ra. Cụ thể, trong công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngay từ đầu năm, các đơn vị nghiệp vụ đã tham mưu Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu; chỉ đạo Phòng Quản lý thu, Phòng Khai thác, thu nợ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đóng đầy đủ, kịp thời các khoản thu. Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc phát triển đối tượng tham gia và thu nợ BHXH; tăng cường quản lý về BHXH, BHTN; đồng bộ dữ liệu tham gia BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.

Phối hợp với Ngành Tài chính trích kinh phí hỗ trợ đóng BHXH, BHTN từ nguồn ngân sách Nhà nước theo luật định. Tham mưu UBND tỉnh trích một phần kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2016 để hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng: Đảng viên có Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi; người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số; người thuộc hộ cận nghèo; học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số.

Tham mưu tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh ban hành 38 văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT; BHXH cấp huyện tham mưu các huyện ủy; UBND huyện ban hành trên 120 văn bản liên quan đến công tác BHXH, BHYT tại địa phương… 

Vượt mọi chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến hết năm 2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.390.106 người, đạt 102% kế hoạch, tăng 154.394 người so với 31/12/2016. Trong đó, số người tham gia BHYT là 2.387.537 người, tăng 154.970 người (6,94%) so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 81,6%; vượt 3,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham gia BHXH là 763.510 người đạt 100,88% kế hoạch, tăng 6,49% so với năm 2016; chiếm 46,2% lực lượng lao động, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh giao và cao hơn 24% so với mức bình quân chung toàn quốc. Số người tham gia BHTN là 727.969 người đạt 98,43% kế hoạch, tăng 4,15% so với năm 2016; chiếm 44,1 lực lượng lao động, vượt 0,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao.

Tổng số thu là 16.811,76 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 11% so với năm 2016. Tổng số nợ so với số phải thu là 248,786 tỷ đồng bằng 1,46% số phải thu; giảm 0,13 so với năm 2016 và chỉ tiêu giảm nợ của BHXH Việt Nam.

Trong công tác đồng bộ dữ liệu, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn về việc triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện việc rà soát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ người tham gia BHXH, BHYT để cấp mã số BHXH. Đồng thời chỉ đạo BHXH cấp huyện chủ động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện việc rà soát, cấp mã số BHXH tại địa phương. BHXH tỉnh Đồng Nai đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như Thành lập Tổ triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành; Thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Kế hoạch rà soát, cấp mã số BHXH và cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm TST; tăng cường công tác thông tin truyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Kế hoạch rà soát, cấp mã số BHXH; giao nhiệm vụ toàn thể cán bộ, viên chức BHXH tỉnh cần tập trung nhân lực xử lý dữ liệu nghiệp vụ; tăng cường làm thêm giờ cả ngày thứ 7, chủ nhật… Kết quả đến 31/12/2017 đã hoàn thành trước kế hoạch 06 tháng công tác đồng bộ dữ liệu tham gia BHXH, BHYT.

Năm 2017, tuy số hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH tăng cao, song đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định; bên cạnh đó còn quản lý được đối tượng hưởng chế độ BHXH thường xuyên hàng tháng; trả lời và giải quyết kịp thời, đầy đủ những thắc mắc của cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách BHXH; hàng tháng in và chuyển danh sách đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH để chi trả trước ngày 05 hàng tháng được đối tượng đánh giá cao. Năm 2017 giải quyết cho 4.223 người hưởng BHXH hàng tháng; 41.966 người hưởng BHXH một lần; giải quyết cho 1.575.386 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 42.397 người. Trong năm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời an toàn thông qua nhiều hình thức phù hợp với số tiền 7.966 tỷ đồng; tăng 14,1% so với năm 2016.

Xác định năm 2017 là năm “nóng” của quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Chính vì vậy, trong năm, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế, chủ động báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phân bổ số quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2017; phối hợp với Ngành Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, triển khai các biện pháp kiểm soát sự gia tăng chi phí KCB; chi khám, chữa bệnh BHYT từng bước được kiểm soát, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người dân tham gia BHYT. Thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 6,72 triệu lượt người. Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố bội chi quỹ BHYT nhưng với nỗ lực và quyết tâm lớn, BHXH tỉnh Đồng Nai đã cân đối và kết dư quỹ BHYT khoảng 500 tỷ đồng.

Thực hiện Luật BHXH 2014, năm 2017, BHXH tỉnh tăng cường thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật. Tổ chức 505 cuộc thanh tra - kiểm tra tại 501 đơn vị; qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị nộp về quỹ số tiền 10 tỷ đồng; truy đóng BHXH 1.626 lao động… Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 08 đơn vị với số tiền xử phạt 525 triệu đồng. Thực hiện các kết luận Thanh tra, kiểm tra và thu hồi số tiền trên 8,9 tỷ đồng, qua đó góp phần làm giảm tỷ kệ nợ BHXH và hướng dẫn đơn vị tuân thủ chính sách pháp luật về BHXH, BHYT được tốt hơn.

Ngoài ra, các mặt công tác trọng tâm như thực hiện cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, công tác tổ chức cán bộ; thông tin, truyền thông; ứng dụng CNTT và cải cách hành chính… đều được triển khai hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả mọi hoạt động

Năm 2018 sẽ là một năm nhiều thách thức trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các điểm mới có hiệu lực từ ngày 01-01-2018 của Luật BHXH và Bộ Luật hình sự. Chính vì vậy, BHXH tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu năm 2018 tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85,5%; số người tham gia BHXH so với lực lượng lao động là 45,8%; số người tham gia BHTN so với lực lượng lao động là 44,2%.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị; Quyết định; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND về thực hiện chính sách liên quan đến BHXH, BHYT. Tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nhóm đối tượng BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; tăng thu, giảm nợ đọng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; chi trả lương hưu, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và thụ hưởng kịp thời đầy đủ và an toàn, không để xảy ra thất thoát. Tăng cường công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT; kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng chi phí KCB, không để bội chi quỹ BHYT. Thực hiện tốt Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến các cấp, các ngành, người lao động, người dân và doanh nghiệp qua đó tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

Thuỷ Hà

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất