Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm Trung tâm quản lý điều hành CNTT và nghe giới thiệu tổng quan về kiến trúc CNTT tổng thể của Ngành BHXH, quy trình nghiệp vụ ứng dụng sử dụng CNTT; hạ tầng kỹ thuật tập trung, hệ thống giao dịch diện tử, cổng thông tin điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin giám định BHYT; cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, hệ thống ứng dụng phục vụ quản lý điều hành nội bộ…

Từ hệ thống công nghệ thông tin được đẩy mạnh xây dựng, BHXH Việt Nam thực cung cấp 14 bộ thủ tục, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho gần 500.000 đơn vị sử dụng lao động; thời gian giải quyết thủ tục giảm từ 335/năm xuống còn 45 giờ/năm; số thủ tục giảm 76%, từ 115 xuống còn 28 thủ tục; năm 2017 giải quyết 29 triệu hồ sơ trực tuyến; hoàn chỉnh dữ liệu thông tin về 92,6 triệu người dân, trên 24 triệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số, đồng bộ thông tin của 69,1 triệu người tham gia BHXH, BHYT, đạt 97,18% số người tham gia. Đến ngay người dân có thể tra cứu trực tuyến các thông tin về quá trình đóng, hưởng BHXH, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT…

Hệ thống thông tin giám định BHYT được xây dựng, kết nối với 12.673 cơ sở khám, chữa bệnh; Với cổng tiếp nhận, phần mềm giám định, phần mềm giám sát, Hệ thống thông tin giám định cung cấp số liệu thống kê số lượt, chi phí khám, chữa bệnh ở từng cơ sở y tế, từng tỉnh, thành phố, cho thấy bức tranh tổng quan, qua đó giúp cơ quan quản lý kịp thời có những chỉ đạo điều chỉnh hợp lý. Các trường hợp trục lợi BHYT được phát hiện, cảnh báo kịp thời. Qua hệ thống, ước tính chi phí khám, chữa bệnh BHYT được giảm khoảng 4.800 tỷ đồng; trong đó có khoảng 1.800 tỷ đồng do các cơ sở tự điều chỉnh; khoảng 1.700 giảm do thực hiện giám định tự động; khoảng 1.280 tỷ đồng giảm do thực giám định thủ công truyền thống.

Bên cạnh nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nghe báo cáo các mảng công tác chủ yếu của Ngành BHXH. Cụ thể, năm 2017, số tham gia BHXH đạt 13,9 triệu; tham gia BHYT đạt gần 79,9 triệu; tổng thu đạt 291.321 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch giao; nợ BHXH, BHYT được duy trì ở mức dưới 3%, giảm 0,8% so với năm 2016. Quyền lợi BHXH, BHYT của người dân được bảo đảm với quyết 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.000 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; 165 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế phát biểu ý kiến về một số nội dung liên quan đến công thu, chi, quản lý, đầu tư quỹ BHXH, BHYT, quản lý khám, chữa bệnh, Quỹ BHYT, phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH… qua đó làm rõ thêm bức tranh tổng quan về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm Trung tâm quản lý điều hành CNTT của Ngành BHXH.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: trong năm 2017, toàn Ngành BHXH vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thể hiện cụ thể trong số liệu thu, chi, giải quyết chế độ chính sách, quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh và đem lại nhiều kết quả tích cực, giúp cho việc theo dõi nắm bắt tình hình sát với thực tế, kịp thời có sự điều chỉnh, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là với quản lý Quỹ BHYT. Trên cơ sở các kết quả đạt được năm 2017, toàn Ngành BHXH sẽ tiếp tục cố gắng trong năm 2018, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, phát huy các kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, từng bước xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ngành BHXH, bảo đảm An sinh xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của cả nước trong năm vừa qua. Ấn tượng đầu tiên là những kết quả trong phát triển mở rộng diện bao phủ; số tham gia BHXH có bước tăng trưởng tích cực, đạt bước tiến dài sau 10 năm thực hiện Luật BHXH; diện bao phủ BHYT đạt vượt chỉ tiêu so với Chính phủ giao và đang có đà tăng trưởng tốt qua các năm. Những kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2017 là một ấn tượng nổi bật của Ngành BHXH, hiệu quả được thấy rõ qua giám định BHYT, số thủ tục hành chính, số giờ giao dịch được cắt giảm. Quyền lợi BHXH, BHYT của người dân được bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; công tác quản lý của cơ quan BHXH ngày một hiện đại, công khai, minh bạch, phát hiện và ngăn ngừa nhiều hành vi trục lợi BHXH, BHYT.

Với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giáo cao sự tham gia, tinh thần trách nhiệm của BHXH Việt Nam. Báo cáo của BHXH Việt Nam rất chi tiết, công phu, cung cấp cho Ban Chỉ đạo nhiều thông tin hữu ích, sát với thực tiễn công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật An sinh xã hội, trụ cột là BHXH, BHYT.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, trong năm 2018, BHXH Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện, đạt các mục tiêu trong Nghị quyết 21- NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT; chú trọng phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, nhất là với BHXH – hiện còn cách khá xa mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết 21. Bảo đảm hoàn thành, vượt các chỉ tiêu thu, chi; ngăn ngừa, xử lý mạnh hơn các hành vi trốn đóng, nợ đọng, trục lợi BHXH, BHYT.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp ủy chính quyền tại các địa phương, trên cơ sở đó thống nhất giải quyết các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; bám sát nguyên tắc của BHXH, BHYT, có đóng – có hướng, có tính chia sẻ cộng đồng. Thực hiện hiệu quả hơn công tác thanh tra chuyên ngành đóng, đấu thầu thuốc BHYT…Công tác truyền thông cũng cần được chú trọng đẩy mạnh hơn nữa; giúp người dân, cộng đồng xã hội hiểu được nguyên lý thực hiện BHXH, BHYT, từ đó tích cực tham gia và thực hiện. Công khai trên các phương tiện truyền thông danh sách các đơn vị, cá nhân có hành vi trục lợi BHXH, BHYT để dư luận xã hội lên án mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm, pháp luật về BHXH, BHYT, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, xây dựng hệ thống quản lý BHXH, BHYT chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, tin cậy và hiệu quả.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất